Οι Οφειλές του 2017 στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Σχετικά με τις εξελίξεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, πληροφορίες μας αναφέρουν τα εξής:

Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στο Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός) δυνάμει του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105) επήλθε η δυνατότητα συμπερίληψης των βεβαιωμένων οφειλών έως 31.12.2017.

Μέχρι την προσαρμογή των λειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προκειμένου να καταστεί η εν λόγω δυνατότητα εφικτή, θα πρέπει να κοινοποιείται στο Συντονιστή αίτημα του οφειλέτη για την συμπερίληψη στην εκκρεμούσα αίτηση των οφειλών του 2017 και στη συνέχεια να δίδεται από το Συντονιστή παράταση των προθεσμιών σε οποιοδήποτε στάδιο διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, με ταυτόχρονη ειδοποίηση των πιστωτών περί της χορηγηθείσας παράτασης και του λόγου αυτής.

Πληροφορίες για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό μπορείτε να βρείτε εδώ,  επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξειδικευμένη ομάδα των συμβούλων μας εδώ.

image_print