• Φορολογικοί έλεγχοι και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων

  • Παροχή Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και νομικής υποστήριξης κατά τον Φορολογικό Έλεγχο (ΚΕΦΟΜΕΠ, Έλεγχος Μεγάλου Πλούτου)

  • Παροχή νομικής υποστήριξης, σε συνεργασία με δικηγόρους, για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης ή εταιρικής λειτουργίας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο

  • Φορολογικός Σχεδιασμός Κατοίκων Εξωτερικού

  • Σχεδιασμός, Οργάνωση, Έναρξη Εγκαταστάσεων στο Εξωτερικό