Διαδοχή σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Artion A.E. κος Γιώργος Δαλιάνης, στο 6th Foreign Languages Forum – Royal Olympic Hotel, μιλά για τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις.