Η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών συχνά οδηγεί στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων και σε συμπράξεις μεταξύ εταιρειών. Για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι απαραίτητη η εκπόνηση ειδικών μελετών, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και μεθοδολογίες, τις οποίες κατέχει η Artion A.E.

  • Αποτιμήσεις για πώληση – εξαγορά μέρους ή ολόκληρης επιχείρησης

  • Παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή αποσχίσεων κλάδων

  • Υποστήριξη επενδυτών (private equity & venture capital)

  • Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων (fundraising)

  • Financial due diligence

  • TAX due diligence