Σεμινάριο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.)

Ο όμιλος εταιρειών Artion, και συγκεκριμένα η εταιρεία του, Grand Value A.E. σε συνεργασία με τη Ναυτεμπορική, διοργανώνουν σεμινάριο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.).

Σκοπός του Σεμιναρίου

Παρουσίαση του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 (GDPR). Παραδείγματα και υποδείγματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων (οικονομικούς διευθυντές, υπεύθυνους προσωπικού, υπεύθυνους marketing, υπεύθυνους ΙΤ, νομικής υπηρεσίας, κλπ).

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Παρουσίαση, ορισμοί κι έννοιες του κανονισμού
  • Ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού
  • Ποιούς αφορά
  • Ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Ποια προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα
  • Ποιες δραστηριότητες, λόγω της φύσης τους, θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό
  • Σε τι αναφέρεται περιεκτικά η έννοια της επεξεργασίας των δεδομένων
  • Τι ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Controller)
  • Τι ορίζεται ως Εκτελών την Επεξεργασία (Processor)
  • Τι είναι ο DPO και ποιος ο ρόλος του
  • Συνέπειες μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό
  • Παραδείγματα σύννομης επεξεργασίας δεδομένων
  • Αρχές που διέπουν την επεξεργασία
  • Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
  • Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας & Εκτελούντος τη Επεξεργασία
  • Κατάρτιση DPIA, πότε είναι υποχρεωτική
  • Ποια τα καθήκοντα ενός DPO
 • Βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Τι πρέπει να κάνουν; Πρακτικά παραδείγματα διαδικασίας συμμόρφωσης με τον κανονισμό.
  • Αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας
  • Πρόβλεψη προστασίας δεδομένων από  το σχεδιασμό
  • Προστασία δεδομένων εξ ορισμού
  • Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)
  • Διαγράμματα Ροής (Information flows)
  • Αποθετήριο Δεδομένων (Data inventory)
  • Ανάλυση Χάσματος κι Εκτίμηση Ρίσκου (Gap analysis & Risk assessment)
  • Κατάλληλες Διαδικασίες και Πολιτικές (Procedures & Policies)

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 17.00 – 22.00
Τόπος Διεξαγωγής: Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

image_print