Σεμινάριο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.)

Ο όμιλος εταιρειών Artion, και συγκεκριμένα η εταιρεία του, Grand Value A.E. σε συνεργασία με τη Ναυτεμπορική, διοργανώνουν σεμινάριο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.).

Σκοπός του Σεμιναρίου

Παρουσίαση του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 (GDPR). Παραδείγματα και υποδείγματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων (οικονομικούς διευθυντές, υπεύθυνους προσωπικού, υπεύθυνους marketing, υπεύθυνους ΙΤ, νομικής υπηρεσίας, κλπ).

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Παρουσίαση, ορισμοί κι έννοιες του κανονισμού
  • Ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού
  • Ποιούς αφορά
  • Ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Ποια προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα
  • Ποιες δραστηριότητες, λόγω της φύσης τους, θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό
  • Σε τι αναφέρεται περιεκτικά η έννοια της επεξεργασίας των δεδομένων
  • Τι ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Controller)
  • Τι ορίζεται ως Εκτελών την Επεξεργασία (Processor)
  • Τι είναι ο DPO και ποιος ο ρόλος του
  • Συνέπειες μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό
  • Παραδείγματα σύννομης επεξεργασίας δεδομένων
  • Αρχές που διέπουν την επεξεργασία
  • Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
  • Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας & Εκτελούντος τη Επεξεργασία
  • Κατάρτιση DPIA, πότε είναι υποχρεωτική
  • Ποια τα καθήκοντα ενός DPO
 • Βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Τι πρέπει να κάνουν; Πρακτικά παραδείγματα διαδικασίας συμμόρφωσης με τον κανονισμό.
  • Αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας
  • Πρόβλεψη προστασίας δεδομένων από  το σχεδιασμό
  • Προστασία δεδομένων εξ ορισμού
  • Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)
  • Διαγράμματα Ροής (Information flows)
  • Αποθετήριο Δεδομένων (Data inventory)
  • Ανάλυση Χάσματος κι Εκτίμηση Ρίσκου (Gap analysis & Risk assessment)
  • Κατάλληλες Διαδικασίες και Πολιτικές (Procedures & Policies)

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 – 22.00
Τόπος Διεξαγωγής: Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

image_print
2018-06-12T17:03:51+00:00 Δημοσιεύθηκε: 12/06/2018|Δελτία τύπου ARTION|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ