Σεμινάριο – Φορολογικοί Έλεγχοι , Όλες οι τελευταίες αλλαγές και εξελίξεις

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελεγκτικής εταιρείας ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.,

Δαλιάνης Γιώργος

Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

Σαμόλης Διονύσης

Γενικός Διευθυντής της Artion Α.Ε,  Λογιστής

Αρτσίτας Γιάννης

Προϊστάμενος του τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της Artion A.E.

Η Artion A.E. σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λάρισας (ΕΦΕΕΛ) διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Έλεγχοι – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις» με σκοπό την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για όλα τα τελευταία δρώμενα και τις αλλαγές στη νομοθεσία.

1. Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

 • Τρόπος Επιλογής Υποθέσεων
 • Διαδικασία Ελέγχου
 • Φορολογία Νομικών Προσώπων
  – Εκπιπτόμενες Δαπάνες
  – Ενδοομιλικές Συναλλαγές
  – Αντιμετώπιση Εξόδων από Offshore και εταιρείες με έδρα χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
 • Φορολογία Φυσικών Προσώπων
  – Άνοιγμα Λογαριασμών
  – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου
 • Αμφισβήτηση Ελέγχου
  – Ενδικοφανής Προσφυγή
  – Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια

2. Παραγραφή Υποθέσεων

 • Χρόνος Τήρησης βιβλίων και Στοιχείων
 • Χρόνος Παραγραφής

3. Ποινολόγιο

 • Αυτοτελή Πρόστιμα
 • Προσαυξήσεις
 • Εφαρμογή Ευμενέστερων Διατάξεων

4. Φοροδιαφυγή – Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

 • Νέες Διατάξεις
 • Υποχρεώσεις και Ευθύνες Λογιστών

5. Επίκαιρα Θέματα

 • Νέος Νόμος περί Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
 • GDPR