Ενημερωτικό Σεμινάριο – Φορολογικοί Έλεγχοι Πλούτου

– Ποιοι θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα
– Συνέπειες Ελέγχου
– Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Ελεγχομένου

 

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

 

Ημερομηνία  διεξαγωγής

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017
(17:30 – 21:00)

Τόπος  διεξαγωγής

Μαρούσι, Πουρνάρα 9

Κόστος Σεμιναρίου

100€

 

Σκοπός: Με την πρόθεση των Φορολογικών Αρχών να εντείνουν τους ελέγχους προς ανάδειξη περιπτώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού και τον τύπο να βρίθει δημοσιευμάτων για ένα τεράστιο αριθμό ελεγχόμενων περιπτώσεων, σκοπός του ενημερωτικού σεμιναρίου είναι η ανάδειξη των παρακάτω θεμάτων:

 • Ποιους πραγματικά αφορούν οι έλεγχοι αυτοί
 • Συνέπειες και κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν για τους ελεγχόμενους
 • Γραμμές άμυνας των φορολογούμενων προσώπων

Εισηγητές:

 1. Δαλιάνης Γεώργιος – Ιδρυτής της Artion A.E., Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός,
 2. Λυμέρης Γιάννης – τ. προϊστάμενος στο Υπουργείο Οικονομικών, Δ τμήμα Διεύθυνση Ελέγχων περί Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων,
 3. Ευσταθόπουλος Γεώργιος  –  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εξειδικευθείς στο Φορολογικό Δίκαιο & συνεργάτης της Artion A.E.
 4. Αρτσίτας Γιάννης – προϊστάμενος του τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της Artion A.E.

Απευθύνεται σε:

 • Ελεύθερους Επαγγελματίες & Επιχειρηματίες
 • Οικονομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Νομικούς Συμβούλους – Δικηγόρους
 • Φυσικά πρόσωπα που θέλουν να ενημερωθούν σχετικά με την θεματολογία

Περιεχόμενα Ενημερωτικού Σεμιναρίου:

 • Κριτήρια επιλογής ελεγχόμενων υποθέσεων
 • Παραγραφές
 • Τρόποι ελέγχου Φυσικών Προσώπων – Νέες τεχνικές ελέγχων
  • Άνοιγμα λογαριασμών
  • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
  • Άμεσος τρόπος βάσει βιβλίων και στοιχείων
 • Στάδια ελέγχου
 • Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων
 • Κοινοί λογαριασμοί
 • Εμβάσματα εξωτερικού
 • Αυτόματη ανταλλαγή τραπεζικών & επιχειρηματικών πληροφοριών
 • Καταθεσιολόγιο – Περιουσιολόγιο
 • Υπερτίμημα από πώληση ακινήτων
 • Γραμμές άμυνας (τρόποι δικαιολόγησης ποσών – ποια δικαιολογητικά θεωρούνται ισχυρά)
 • Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων
 • Αποτέλεσμα ελέγχου και τρόπος φορολόγησης

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

image_print