Σεμινάριο – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων & Ρύθμιση Οφειλών για χρέη σε Ταμεία και Εφορία σε έως 120 δόσεις

Ημερομηνία

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
Ώρα διεξαγωγής:
17:30 – 21:30 μμ.

Τοποθεσία

Artion
Πουρνάρα 9, Μαρούσι
Αίθουσα Εκπαιδεύσεων

Κόστος Σεμιναρίου

50€

Ημερομηνία

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα διεξαγωγής:
17:30 – 21:30 μμ.

Τοποθεσία

Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305,
Θεσσαλονίκη 546 27

Κόστος Σεμιναρίου

50€

Αθήνα

Ημερομηνία

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
Ώρα διεξαγωγής:
17:30 – 21:30 μμ.

Τοποθεσία

Artion
Πουρνάρα 9, Μαρούσι
Αίθουσα Εκπαιδεύσεων

Κόστος Σεμιναρίου

50€

Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα διεξαγωγής:
17:30 – 21:30 μμ.

Τοποθεσία

Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305,
Θεσσαλονίκη 546 27

Κόστος Σεμιναρίου

50€

Σκοπός Σεμιναρίου

Η Artion A.E. διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με σκοπό την “Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4469/2017, των εγκυκλίων για τη ρύθμιση έως 120 δόσεων και κατανόηση της διαδικασίας μετά από τις τελευταίες σημαντικές τροποποιήσεις.

Ποιούς αφορά

 • Επιχειρηματίες, Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων
 • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Νομικούς συμβούλους, Δικηγόρους

Θέματα σεμιναρίου

 • Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών
 • Προϋποθέσεις ένταξης
 • Ποια χρέη ρυθμίζονται
 • Περιεχόμενα αίτησης
 • Ποιους αφορά και ποια η διαδικασία

Περιεχόμενα Ενημερωτικού Σεμιναρίου

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – σύγκριση με άλλες διαδικασίες εξυγίανσης και πτώχευσης – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

 • Ποιοι υπάγονται στο νόμο – ποιοι εξαιρούνται – τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ομόρρυθμους εταίρους
 • Τι περιλαμβάνει η αίτηση ένταξης
 • Ποια είναι τα συνοδευτικά έγγραφα
 • Μεταχείριση των οφειλών προς Τράπεζες και εναλλακτικοί τρόποι ρύθμισης
 • Μεταχείριση των οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Ο Συντονιστής – ποιος είναι και πώς διορίζεται, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, πώς ευθύνεται
 • Ο Εμπειρογνώμονας – ποιος είναι και πώς διορίζεται, ποιες είναι οι αρμοδιότητες
 • Οφειλέτες – συνοφειλέτες και πώς εμπλέκονται στη διαδικασία
 • Έννοια μικρής – μεγάλης επιχείρησης
 • Η διαδικασία – έναρξη – πρόταση – αντιπροτάσεις – απαρτία – πλειοψηφία – ψηφοφορία
 • Σύμβαση αναδιάρθωσης χρεών – περιεχόμενο – πώς υπολογίζεται το κούρεμα των οφειλών και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται
 • Προστασία της επιχείρησης – αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Τί ισχύει για τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες
 • Επικύρωση από τα δικαστήρια
 • Παραδείγματα
 • Προβλήματα κι εμπόδια στην εφαρμογή που παρατηρούνται στην πράξη
image_print