Σκοπός Σεμιναρίου

Η Artion A.E. διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με σκοπό την “Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4469/2017, των εγκυκλίων για τη ρύθμιση έως 120 δόσεων και κατανόηση της διαδικασίας μετά από τις τελευταίες σημαντικές τροποποιήσεις.

Ποιούς αφορά

 • Επιχειρηματίες, Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων
 • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Νομικούς συμβούλους, Δικηγόρους

Θέματα σεμιναρίου

– Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών
– Προϋποθέσεις ένταξης
– Ποια χρέη ρυθμίζονται
– Περιεχόμενα αίτησης
– Ποιους αφορά και ποια η διαδικασία

Κόστος συμμετοχής

50 Ευρώ

Περιεχόμενα Ενημερωτικού Σεμιναρίου:

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – σύγκριση με άλλες διαδικασίες εξυγίανσης και πτώχευσης – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

 • Ποιοι υπάγονται στο νόμο – ποιοι εξαιρούνται – τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ομόρρυθμους εταίρους
 • Τι περιλαμβάνει η αίτηση ένταξης
 • Ποια είναι τα συνοδευτικά έγγραφα
 • Μεταχείριση των οφειλών προς Τράπεζες και εναλλακτικοί τρόποι ρύθμισης
 • Μεταχείριση των οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Ο Συντονιστής – ποιος είναι και πώς διορίζεται, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, πώς ευθύνεται
 • Ο Εμπειρογνώμονας – ποιος είναι και πώς διορίζεται, ποιες είναι οι αρμοδιότητες
 • Οφειλέτες – συνοφειλέτες και πώς εμπλέκονται στη διαδικασία
 • Έννοια μικρής – μεγάλης επιχείρησης
 • Η διαδικασία – έναρξη – πρόταση – αντιπροτάσεις – απαρτία – πλειοψηφία – ψηφοφορία
 • Σύμβαση αναδιάρθωσης χρεών – περιεχόμενο – πώς υπολογίζεται το κούρεμα των οφειλών και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται
 • Προστασία της επιχείρησης – αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Τί ισχύει για τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες
 • Επικύρωση από τα δικαστήρια
 • Παραδείγματα
 • Προβλήματα κι εμπόδια στην εφαρμογή που παρατηρούνται στην πράξη

Εισηγητές:

Δαλιάνης Γιώργος – Οικονομολόγος και ιδρυτής του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελεγκτικής εταιρείας ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.,

Δημητρόπουλος Αναστάσης – Οικονομολόγος

Παγίδας Λευτέρης – Οικονομολόγος

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Ημερομηνία  διεξαγωγής

Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018 (17:30 – 21:30)

Τόπος  διεξαγωγής

Artion, Πουρνάρα 9, Μαρούσι

Κόστος Σεμιναρίου

50€

Ημερομηνία  διεξαγωγής

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 (17:00 – 21:00)

Τόπος  διεξαγωγής

Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, T.K. 54627

Κόστος Σεμιναρίου

50€

Ολοκληρωμένα σεμινάρια:

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
ARTION, Πουρνάρα 9, Μαρούσι

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τη συμμετοχή σας

image_print