Το σύγχρονο management έχει ανάγκη υποστήριξης, ώστε να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα, με σκοπό να προλαμβάνει τις εξελίξεις και να οδηγεί σε γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Η Artion A.E. εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές για την αναδιοργάνωση του μοντέλου λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην υλοποίηση των στρατηγικών και οικονομικών τους στόχων.

  • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (business planning)

  • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting)

  • Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων

  • Σχεδιασμός δεικτών μέτρησης απόδοσης (KPI’s)

  • Data management

  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και μείωσης κόστους

  • Υποστήριξη αποφάσεων εισόδου σε νέα αγορά

  • Διοίκηση απόδοσης και ανταμοιβών ανθρώπινου δυναμικού