Μεγάλη συμμετοχή Φοροτεχνικών – Λογιστών στη Λάρισα είχε το σεμινάριο – Φορολογικοί Έλεγχοι , Όλες οι τελευταίες αλλαγές και εξελίξεις

Η Artion A.E. σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών  Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λάρισας (ΕΦΕΕΛ) διοργάνωσε, το Σάββατο 26  Ιανουαρίου 2019, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Φορολογικοί Έλεγχοι, Όλες οι τελευταίες αλλαγές και εξελίξεις».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γίνει μία πλήρης παρουσίαση και καταγραφή των στοιχείων που πρέπει κανείς να γνωρίζει σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης, τον φορολογικό έλεγχο -με ειδικότερη έμφαση στις τεχνικές ελέγχου και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών- τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων και τον χρόνο διατήρησης των λογιστικών βιβλίων, την ενδικοφανή προσφυγή και, τέλος τον νέο νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τις σχετικές ευθύνες-υποχρεώσεις του λογιστή.

Το σεμινάριο είχε μεγάλη απήχηση στα μέλη του ΕΦΕΕΛ, καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία λόγω των πολλών αλλαγών και εξελίξεων που ισχύουν για το άνοιγμα λογαριασμών , τις παραγραφές και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Εισηγητές του ενημερωτικού σεμιναρίου ήταν οι κ.κ. Δαλιάνης Γιώργος (Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός), Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελεγκτικής εταιρείας ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.), Σαμόλης Διονύσης (Γενικός Διευθυντής της Artion Α.Ε, Λογιστής), Αρτσίτας Γιάννης (Προϊστάμενος του τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της Artion A.E.).

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι εισηγητές απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των Λογιστών – Φοροτεχνικών.