Φορολογικός Οδηγός για Φ.Π.Α. & Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Μία σημαντική κατηγορία υπηρεσιών που απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ είναι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο γίνεται μία εκτενής ανάλυση ανά περίπτωση υπηρεσιών στην εκπαίδευση.  Λόγω της πολυπλοκότητας που υπάρχει, ως προς τον χαρακτηρισμό μίας υπηρεσίας εκπαίδευσης για να κριθεί αν αυτή υπάγεται στην απαλλαγή από το ΦΠΑ, στην παρούσα μελέτη έχουμε συγκεντρώσει και αναλύσει, ανά κατηγορία, τις περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών εκπαίδευσης και την ανάλογη κατάταξή τους, για σκοπούς ΦΠΑ.

Πιστεύουμε πως θα φανεί χρήσιμο στους αναγνώστες αυτή η συγκεντρωτική καταγραφή (λογιστές, φοροτεχνικούς, διαχειριστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικονομικούς διευθυντές, επιχειρηματίες, κλπ).

 

Δείτε το Φορολογικό Οδηγό εδώ

image_print