Φορολογία Εισοδήματος και Χαρτοσήμου για δάνεια μεταξύ ιδιωτών

Είτε για σκοπούς χρηματοδότησης, είτε για λόγους κάλυψης φορολογικών τεκμηρίων, η σύναψη δανείων μεταξύ ιδιωτών είναι δημοφιλέστερη από ποτέ.

Σε ποιες περιπτώσεις και με ποια μορφή έχουμε δανειακή σύμβαση; Ποιος είναι ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος ή χαρτόσημο;

Αναλύουμε την διαδικασία από την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης μέχρι και την υποβολή της ώστε να είναι αποδεκτή από την Φορολογική Αρχή σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε τι ισχύει για τις δανειακές συμβάσεις:

  • Μεταξύ ιδιωτών χωρίς επιχειρηματική ιδιότητα
  • Όταν δανειολήπτης είναι επιχείρηση
  • Ποια είναι η φορολογία του δανείου και πώς δηλώνεται όταν η δανειακή σύμβαση συνάπτεται στο εξωτερικό
  • Τι ισχύει για την χρηματοδότηση εκ μέρους εταίρων-μετόχων ή μελών της διοίκησης εταιρειών
  • Πότε έχουμε φορολόγηση του δανείου ως παροχή σε είδος και τι ισχύει στην περίπτωση αυτή
  • Αναλυτικά τα πάντα για το χαρτόσημο από το ύψος, το χρόνο και τρόπο απόδοσης μέχρι και την παραγραφή αξίωσής του από τη Διοίκηση

Όλα τα παραπάνω με απλά πρακτικά παραδείγματα και ανάλυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατανοητά για επαγγελματίες του χώρου ή και ενδιαφερόμενους.

Δηλώστε τη συναίνεση σας Δείτε τον οδηγό χαρτοσήμου εδώ

image_print