Φοροεκτιμήσεις 18/12/2018

Χωριστές δηλώσεις συζύγων για το 2018 και εξής
Απλό μέλος σε εταιρεία στην Ελλάδα και φορολογική κατοικία
Προς ψήφιση νέας Οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης σε πληρωμές χωρίς μετρητά

Δημοσιεύθηκε: 18/12/2018|Φοροεκτιμήσεις|

Φοροεκτιμήσεις 11/12/2018

Αντισυνταγματική η εικοσαετής παραγραφή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για χρήση 2011 και προγενέστερες χρήσεις
Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών
Κατάργηση δυνατότητας έκδοσης ανώνυμων μετοχών – Τι θα γίνει με τις υπάρχουσες

Δημοσιεύθηκε: 11/12/2018|Φοροεκτιμήσεις|

Φοροεκτιμήσεις 4/12/2018

Απόρριψη αιτήματος για μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας: Αναρμόδια να κρίνει σχετικώς η ΔΕΔ – Περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης όταν δεν προκύπτει φόρος

Δημοσιεύθηκε: 04/12/2018|Φοροεκτιμήσεις|

Φοροεκτιμήσεις 28/11/2018

Φορολογικός Έλεγχος: Η Φορολογική αρχή φέρει καταρχήν την υποχρέωση να αποδείξει ότι ποσά που ευρέθησαν σε λογαριασμό φορολογούμενου προέρχονται από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Έως το τέλος του έτους η προθεσμία υποβολής της αίτησης

Δημοσιεύθηκε: 28/11/2018|Φοροεκτιμήσεις|

Φοροεκτιμήσεις 20/11/2018

Στοιχεία έμμεσης απόδειξης ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος ορισμένου φορολογούμενου μπορούν να αντληθούν και από τραπεζικό λογαριασμό άλλου προσώπου
Άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του ν. 4557/2018

Δημοσιεύθηκε: 20/11/2018|Φοροεκτιμήσεις|

Φοροεκτιμήσεις 23/10/2018

ΣτΕ 544/2018 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και ΚΒΣ
Υπερεργασία / Υπερωρίες
Επαγγελματικός λογαριασμός για όλες τις επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε: 23/10/2018|Φοροεκτιμήσεις|
image_print

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:Δήλωση Συγκατάθεσης