Φοροαπόψεις – 30/03/2017

• Ασφαλιστικό για μπλοκάκια και κρυπτόμενη σχέση εργασίας
• Καταχρηστική η καταγγελία-απόλυση τεκμαιρόμενης σύμβασης εργασίας εργαζόμενου («μπλοκάκι»)
• Αλλαγές στις διατάξεις για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών
• Κριτήρια φορολογικής υπόστασης (substance) εταιρειών holding

Δημοσιεύθηκε: 30/03/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 23/03/2017

• Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας (καταθεσιολόγιο)
• Υπεραξία πώλησης εταιρικού μεριδίου Ο.Ε.-Ε.Ε.
• Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και Μετατροπή Ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ
• Απαλλαγή ΦΠΑ για παροχή δωρεάν προϊόντων σε πρόσφυγες

Δημοσιεύθηκε: 23/03/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 16/03/2017

• Έκπτωση δαπανών συναλλαγών με κράτη μη συνεργάσιμα ή προνομιακού φορολογικού καθεστώτος
• Κατάχρηση οδηγίας μητρικών-θυγατρικών και πραγματική υπόσταση μητρικής εταιρείας εξωτερικού
• Προσωπική εταιρεία (Ο.Ε.-Ε.Ε.) με συμμετοχή μονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής όπου έχουμε ταύτιση μεταξύ των δύο εταίρων
•  Ασύστολη επιβολή αυθαίρετων προστίμων από τις φορολογικές αρχές

Δημοσιεύθηκε: 16/03/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 02/03/2017

• Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
• Έλεγχοι για τις εικονικές μεταφορές επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες,
• Νέα εγκύκλιος για το ασφαλιστικό καθεστώς στα μπλοκάκια
• Διακοπή εργασιών βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών

Δημοσιεύθηκε: 02/03/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 16/02/2017

• Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
• Έλεγχοι για τις εικονικές μεταφορές επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες,
• Νέα εγκύκλιος για το ασφαλιστικό καθεστώς στα μπλοκάκια
• Διακοπή εργασιών βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών

Δημοσιεύθηκε: 16/02/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 07/02/2017

• Ασφαλιστικές εισφορές για τις αμοιβές μελών Δ.Σ.
• Προσφυγή ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων κατά των εφαρμοστικών εγκυκλίων του νέου ασφαλιστικού
• Χρόνος έκπτωσης τόκων τραπεζικών δανείων
• Διακοπή εργασιών για αυτοαπασχολούμενους (μπλοκάκια) με ημερομηνία 31/12/2016

Δημοσιεύθηκε: 07/02/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 31/01/2017

• Εξωδικαστικές ρυθμίσεις δανείων και ευθύνες αρμοδίων διακανονισμού
• Ειδοποιητήρια για ασφαλιστικές εισφορές
• Ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες κάτω 5ετίας
• Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Δημοσιεύθηκε: 31/01/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 24/01/2017

• Εγκύκλιος για εισφορές αυτοαπασχολούμενων με 1 έως 2 εργοδότες
• Υποχρεωτική εγκατάσταση POS
• Εικονική επιχείρηση και ευθύνη υποκρυπτόμενων προσώπων για οφειλές στο Δημόσιο
• Χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δημοσιεύθηκε: 24/01/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 17/1/2017

• Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας
• Τεκμήρια αγοράς-διαβίωσης και κοινόχρηστες τραπεζικές καταθέσεις
• Χρόνος κτήσης κερδών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.–Ε.Ε.) με διπλογραφικά βιβλία
• Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή και δυνατότητα συμψηφισμού τους

Δημοσιεύθηκε: 17/01/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 10/1/2017

• Οικειοθελής Αποκάλυψη Εισοδημάτων
• Τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
• Παράταση Προθεσμίας Παραγραφής Δικαιώματος Ελέγχου Δημοσίου
• Εκπιπτόμενες Δαπάνες / Αγορές από Εταιρείες του Εξωτερικού

Δημοσιεύθηκε: 10/01/2017|Φοροαπόψεις|
image_print

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:Δήλωση Συγκατάθεσης