Φοροαπόψεις – 24/08/2017

• Απαιτείται δικαστική επικύρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν.4469/2017) όταν το δημόσιο δε συμμετέχει στη διαπραγμάτευση ή την καταψήφισε
• Ποιες οφειλές προς το Δημόσιο υπάγονται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του νόμου 4469/2017

Δημοσιεύθηκε: 24/08/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 03/08/2017

• Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η μη καταβολή των δεδουλευμένων ανεξαρτήτως αιτίας
• Ποια θεωρούνται υποκαταστήματα μιας επιχείρησης στα οποία θα επιβάλλεται ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος
• Εκ περιτροπής εργασία και μονομερής επιβολή της από τον εργοδότη

Δημοσιεύθηκε: 03/08/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 20/07/2017

• Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
• Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι.
• Δαπάνες τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας από 1/1/2017 και εντεύθεν
• Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (ν.4469/2017), υπολογισμός αξίας ρευστοποίησης ακινήτου για οφειλές προς το Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 20/07/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 06/07/2017

• Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις των παραγραφών των φορολογικών αξιώσεων
• Δεν είναι μονόδρομος η εγκατάσταση τερματικού PoS
• Πρόστιμο για απώλεια φορολογικών βιβλίων και εξωλογιστικός προσδιορισμός

Δημοσιεύθηκε: 06/07/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 15/06/2017

• Αποτελεί τεκμήριο η ανέγερση ακινήτων με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία
• Η δαπάνη για αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου κλπ στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, που έχει εισόδημα στην Ελλάδα, δεν θα αποτελεί τεκμήριο εφόσον καταβληθεί στο εξωτερικό
• Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις χωρίς την πραγματοποίηση εισπρακτικών ενεργειών σε περιπτώσεις προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας

Δημοσιεύθηκε: 15/06/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 08/06/2017

• Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
• Ξεχωριστά μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία σύμφωνα με το ΣτΕ
• Παροχή έκπτωσης φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής Α’ κατοικίας και σε μόνιμους κατοίκους Ε.Ο.Χ.

Δημοσιεύθηκε: 08/06/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 18/05/2017

• Φορολογικός έλεγχος αξίας εξωκεφαλαιακών εισφορών Ι.Κ.Ε.
• Εκπίπτουν οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω PayPal
• Απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας χωρίς εμπορική δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) με τον ν.2166/1993
• Αλλαγή εταιρικής μορφής με ταυτόχρονη τροποποίηση άρθρων

Δημοσιεύθηκε: 18/05/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 04/05/2017

• Εφαρμόζονται τα τεκμήρια σε περίπτωση ανέγερσης επαγγελματικής στέγης
• Επιτρέπεται η διανομή μερίσματος Α.Ε. σε μετρητά
• Οι μέτοχοι μιας Α.Ε. ευθύνονται μέχρι του ποσού των εισφορών τους στην ανώνυμη εταιρεία
• Εκπίπτει από τα κέρδη ατομικής επιχείρησης η δαπάνη μίσθωσης αυτοκινήτου (leasing)

Δημοσιεύθηκε: 04/05/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 27/04/2017

• Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει από έμβασμα μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών ίδιου δικαιούχου είναι ο χρόνος που κατατέθηκε το ποσό στον αποστέλλοντα λογαριασμό
• Βελτιώσεις-επεκτάσεις ακινήτου από μισθωτή κατόπιν συμφωνίας με τον εκμισθωτή, φορολογούνται ως εισόδημα (μίσθωμα σε είδος) εφόσον γίνονται αντί καταβολής μισθώματος
• Υπεραξία ακινήτου λόγω επεκτάσεων-βελτιώσεων μετά τη λήξη σύμβασης μίσθωσης (ΠΟΛ 1103/2015)

Δημοσιεύθηκε: 27/04/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 13/04/2017

• Εξωδικαστικός συμβιβασμός υπερχρεωμένων επιχειρήσεων
• Η σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου με μπλοκάκι μπορεί να είναι και προφορική
• Μεταβίβαση επικαρπίας μετοχών με γονική παροχή
• Υποχρέωση φορολογικής αρχής για απόδειξη πηγής προέλευσης των εισοδημάτων

Δημοσιεύθηκε: 13/04/2017|Φοροαπόψεις|
image_print

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:Δήλωση Συγκατάθεσης