Φοροαπόψεις- 19/07/2018

· Κατάσχεση στα χέρια τρίτου από το Δημόσιο, χρόνος επιβολής και συμψηφισμός ανταπαίτησης από τον τρίτο
· Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος χωρίς αμοιβές
· Αμοιβές διαχειριστή και εταίρων ΕΠΕ

Δημοσιεύθηκε: 19/07/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 05/07/2018

· Υπαγωγή οφειλών 2017 στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και «αδρανοποίηση» κατασχέσεων ως συνέπεια της υπογραφόμενης αναδιάρθρωσης
· Αύξηση καταγγελιών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
· Ασφαλιστικές εισφορές μέλους Δ.Σ. Α.Ε. με παράλληλη ιδιότητα μετόχου (>3%)

Δημοσιεύθηκε: 05/07/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 21/06/2018

· Σημαντικές αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρείες
· Κέντρο ζωτικών συμφερόντων και φορολογική κατοικία
· Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης γίνονται ξανά ελκυστικές;

Δημοσιεύθηκε: 21/06/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 31/05/2018

· Τέλος επιτηδεύματος στα υποκαταστήματα.
· Φορολόγηση μεταβίβασης τίτλων για τα εισοδήματα 2017 και μετά.
· Μετατροπή ΕΠΕ-ΑΕ-ΙΚΕ σε ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά και κέρδη εις νέον.

Δημοσιεύθηκε: 31/05/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 10/05/2018

· Τέλος επιτηδεύματος στα υποκαταστήματα.
· Φορολόγηση μεταβίβασης τίτλων για τα εισοδήματα 2017 και μετά.
· Μετατροπή ΕΠΕ-ΑΕ-ΙΚΕ σε ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά και κέρδη εις νέον.

Δημοσιεύθηκε: 10/05/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 26/04/2018

Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και αποδέσμευση κατασχεμένων λογαριασμών οφειλετών σε ρύθμιση. Πλήθος εντολών φορολογικού ελέγχου και προσκλήσεων παροχής πληροφοριών αναμένονται ως τις 8 Μαΐου 2018 Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης κατά τη διάρκεια ελέγχου και μείωση προστίμου σε περίπτωση άμεσης εξόφλησης οφειλών

Δημοσιεύθηκε: 26/04/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 12/04/2018

Οι φορολογικοί έλεγχοι που θα γίνουν το 2018. Η φορολογική αρχή δεν μπορεί να συμψηφίζει παράνομα κατασχεθέντα ποσά με απαιτήσεις της. Τι είναι η ενδικοφανής προσφυγή – Όσα πρέπει να ξέρετε

Δημοσιεύθηκε: 12/04/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 05/04/2018

Οι φορολογικοί έλεγχοι που θα γίνουν το 2018. Η φορολογική αρχή δεν μπορεί να συμψηφίζει παράνομα κατασχεθέντα ποσά με απαιτήσεις της. Τι είναι η ενδικοφανής προσφυγή – Όσα πρέπει να ξέρετε

Δημοσιεύθηκε: 05/04/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 01/03/2018

Αναμένεται στο επόμενο διάστημα ο συστηματικός και μαζικός έλεγχος των απανταχού εισοδημάτων των φορολογικών κατοίκων της Ελλάδας.

Δημοσιεύθηκε: 01/03/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 15/02/2018

Πρόταση διακανονισμού για οφειλές έως 50.000 ευρώ προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με όρους εξωδικαστικού και για όσους δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου 4469/2017

Δημοσιεύθηκε: 15/02/2018|Φοροαπόψεις|
image_print

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:Δήλωση Συγκατάθεσης