Φοροαπόψεις – 30/11/2017

• Η πρώτη επιτυχής αναδιάρθρωση οφειλών επιχείρησης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν.4469/2017)
• Στόχος οι τρέχουσες οικονομικές χρήσεις για τους φορολογικούς ελέγχους
• Πληροφορίες λογαριασμών και επενδύσεων αλλοδαπής στα χέρια των ελεγκτικών αρχών σύμφωνα με την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών

Δημοσιεύθηκε: 30/11/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 02/11/2017

• Σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία.
• Στη διάθεση της ΑΑΔΕ τα στοιχεία των τραπεζών εξωτερικού για καταθέσεις και επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων.
• Η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρο-οφειλέτες Δημοσίου προ των πυλών.

Δημοσιεύθηκε: 02/11/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 19/10/2017

• Κίνδυνος απώλειας δυνατότητας ρύθμισης μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες είναι εκτός ΚΕΑΟ
• Αυτόματη συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του εξωδικαστικού για οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ
• Χρόνος παραγραφής απαίτησης συμψηφισμού ή επιστροφής ΦΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 19/10/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 05/10/2017

• Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών όσον αφορά τις οφειλές προς Δημόσιο, εμπίπτουν μόνο όσες αφορούν μέχρι και το έτος 2016
• Επιβολή παρακράτησης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης επί πρόσθετων παροχών/αμοιβών
• Με βάση τις εμπορικές αξίες οι πλειστηριασμοί ακινήτων για οφειλές στο Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 05/10/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 21/09/2017

• Εκπίπτει ως δαπάνη ατομικής επιχείρησης η αγορά ή το leasing ΙΧ;δαπάνης
• Δεν θα «κουρεύονται» τα χρέη οφειλετών αν υπάρχει περιουσία
• Η νέα απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. για το ζήτημα της παραγραφής των ελεγχόμενων χρήσεων στη φορολογία εισοδήματος και Κ.Β.Σ.

Δημοσιεύθηκε: 21/09/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 07/09/2017

• Για την έκπτωση του ΦΠΑ δεν ερευνάται η παραγωγικότητα της σχετικής δαπάνης
• Αυτόματη καταχώρηση τραπεζικών οφειλών στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ν.4469/2017

Δημοσιεύθηκε: 07/09/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 24/08/2017

• Απαιτείται δικαστική επικύρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν.4469/2017) όταν το δημόσιο δε συμμετέχει στη διαπραγμάτευση ή την καταψήφισε
• Ποιες οφειλές προς το Δημόσιο υπάγονται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του νόμου 4469/2017

Δημοσιεύθηκε: 24/08/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 03/08/2017

• Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η μη καταβολή των δεδουλευμένων ανεξαρτήτως αιτίας
• Ποια θεωρούνται υποκαταστήματα μιας επιχείρησης στα οποία θα επιβάλλεται ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος
• Εκ περιτροπής εργασία και μονομερής επιβολή της από τον εργοδότη

Δημοσιεύθηκε: 03/08/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 20/07/2017

• Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
• Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι.
• Δαπάνες τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας από 1/1/2017 και εντεύθεν
• Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (ν.4469/2017), υπολογισμός αξίας ρευστοποίησης ακινήτου για οφειλές προς το Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 20/07/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 06/07/2017

• Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις των παραγραφών των φορολογικών αξιώσεων
• Δεν είναι μονόδρομος η εγκατάσταση τερματικού PoS
• Πρόστιμο για απώλεια φορολογικών βιβλίων και εξωλογιστικός προσδιορισμός

Δημοσιεύθηκε: 06/07/2017|Φοροαπόψεις|
image_print
Φορολογία Ακινήτου
Ιδιοκτησίας Αλλοδαπής Εταιρείας
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.