Φοροαπόψεις – 17/1/2017

• Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας
• Τεκμήρια αγοράς-διαβίωσης και κοινόχρηστες τραπεζικές καταθέσεις
• Χρόνος κτήσης κερδών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.–Ε.Ε.) με διπλογραφικά βιβλία
• Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή και δυνατότητα συμψηφισμού τους

Δημοσιεύθηκε: 17/01/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 10/1/2017

• Οικειοθελής Αποκάλυψη Εισοδημάτων
• Τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
• Παράταση Προθεσμίας Παραγραφής Δικαιώματος Ελέγχου Δημοσίου
• Εκπιπτόμενες Δαπάνες / Αγορές από Εταιρείες του Εξωτερικού

Δημοσιεύθηκε: 10/01/2017|Φοροαπόψεις|
image_print
Φορολογία Ακινήτου
Ιδιοκτησίας Αλλοδαπής Εταιρείας
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.