Φοροαπόψεις- 15/02/2018

Πρόταση διακανονισμού για οφειλές έως 50.000 ευρώ προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με όρους εξωδικαστικού και για όσους δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου 4469/2017

Δημοσιεύθηκε: 15/02/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 01/02/2018

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη ορισμένες συμφωνίες διακανονισμού και διαγραφής χρεών.

Δημοσιεύθηκε: 01/02/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 18/01/2018

Οι «φυσικοί» πλειστηριασμοί (μη ηλεκτρονικοί) που έχουν προγραμματισθεί για μέχρι τις 30.4.2018 θα γίνουν σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς και το δημόσιο θα καταταγεί για τις απαιτήσεις του σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δημοσιεύθηκε: 18/01/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 04/01/2018

Με την Υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1223/2017, δίνεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ. Γίνεται μια διάκριση ανάμεσα σε πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και σε πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα.

Δημοσιεύθηκε: 04/01/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις-14/12/2017

• Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό του ενός εκ των δύο συζύγων • Φορολογείται ως εισόδημα η προκύπτουσα ωφέλεια ενός χαμηλού επιτοκίου δανείου που χορηγήθηκε από εταιρεία προς εταίρο ή εργαζόμενο. • Χρόνος απόδοσης αμοιβής μελών Δ.Σ. και μερισμάτων μετόχων.

Δημοσιεύθηκε: 14/12/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 30/11/2017

• Η πρώτη επιτυχής αναδιάρθρωση οφειλών επιχείρησης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν.4469/2017)
• Στόχος οι τρέχουσες οικονομικές χρήσεις για τους φορολογικούς ελέγχους
• Πληροφορίες λογαριασμών και επενδύσεων αλλοδαπής στα χέρια των ελεγκτικών αρχών σύμφωνα με την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών

Δημοσιεύθηκε: 30/11/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 02/11/2017

• Σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία.
• Στη διάθεση της ΑΑΔΕ τα στοιχεία των τραπεζών εξωτερικού για καταθέσεις και επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων.
• Η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρο-οφειλέτες Δημοσίου προ των πυλών.

Δημοσιεύθηκε: 02/11/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 19/10/2017

• Κίνδυνος απώλειας δυνατότητας ρύθμισης μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες είναι εκτός ΚΕΑΟ
• Αυτόματη συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του εξωδικαστικού για οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ
• Χρόνος παραγραφής απαίτησης συμψηφισμού ή επιστροφής ΦΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 19/10/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 05/10/2017

• Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών όσον αφορά τις οφειλές προς Δημόσιο, εμπίπτουν μόνο όσες αφορούν μέχρι και το έτος 2016
• Επιβολή παρακράτησης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης επί πρόσθετων παροχών/αμοιβών
• Με βάση τις εμπορικές αξίες οι πλειστηριασμοί ακινήτων για οφειλές στο Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 05/10/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 21/09/2017

• Εκπίπτει ως δαπάνη ατομικής επιχείρησης η αγορά ή το leasing ΙΧ;δαπάνης
• Δεν θα «κουρεύονται» τα χρέη οφειλετών αν υπάρχει περιουσία
• Η νέα απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. για το ζήτημα της παραγραφής των ελεγχόμενων χρήσεων στη φορολογία εισοδήματος και Κ.Β.Σ.

Δημοσιεύθηκε: 21/09/2017|Φοροαπόψεις|
image_print