Φοροαπόψεις- 8/11/2018

· Ασφάλεια δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεις: Η περίπτωση γνωστής εταιρείας τροφίμων
· Φορολογική αντιμετώπιση αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιόκτητων ακινήτων – Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
· Εκπιπτόμενες Δαπάνες: Δαπάνες συνεδρίων που αφορούν προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ εκπίπτουν εφόσον το συνέδριο έχει την έγκριση του ΕΟΦ

Δημοσιεύθηκε: 08/11/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 11/10/2018

· Ο Κανονισμός GDPR στον κλάδο του λιανικού εμπορίου
· Νέα νομοθεσία : (Ν.4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες
· Έσοδα τεχνικών έργων που προκύπτουν με δικαστική απόφαση
· ΕΝΦΙΑ

Δημοσιεύθηκε: 11/10/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 27/09/2018

· Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
· Έκπτωση (δαπάνης) τόκων από δάνεια που λαμβάνει μια επιχείρηση από τρίτους
· Μετασχηματισμοί (διασπάσεις, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις εταιρειών) με χρήση αναπτυξιακών νόμων

Δημοσιεύθηκε: 27/09/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 13/09/2018

· Έκπτωση δαπανών ιατρικών συνεδρίων
· GDPR και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
· Μητρώο Εμπειρογνωμόνων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Δημοσιεύθηκε: 13/09/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 2/08/2018

· Φορολογία αδιανέμητων κερδών μετατρεπόμενης εταιρείας
· Εκπίπτει ο αναλογικός φόρος εισοδήματος από τα μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο από συμμετοχή του σε εταιρεία αλλοδαπής ή ημεδαπής (εφόσον δεν εμπίπτει στην απαλλαγή των ενδοομιλικών)
· Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων Στελεχών και εταίρων επιχειρήσεων που συμβάλλονται με το Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 02/08/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 26/07/2018

· Ισχύουν οι προϋποθέσεις του ν.4172/2013 για έκπτωση δαπάνης προς εξωχώρια εταιρεία ή εταιρεία προνομιακού φορολογικού καθεστώτος και για χρήσεις προ 1/1/2014
· Τέσσερα (4) ξεχωριστά πλαίσια ανταλλαγής φορολογικών και οικονομικών πληροφοριών με αλλοδαπά κράτη είναι σε εφαρμογή στην Ελλάδα
· Αυτόματη απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν πρόστιμα στο Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 26/07/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 19/07/2018

· Κατάσχεση στα χέρια τρίτου από το Δημόσιο, χρόνος επιβολής και συμψηφισμός ανταπαίτησης από τον τρίτο
· Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος χωρίς αμοιβές
· Αμοιβές διαχειριστή και εταίρων ΕΠΕ

Δημοσιεύθηκε: 19/07/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 05/07/2018

· Υπαγωγή οφειλών 2017 στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και «αδρανοποίηση» κατασχέσεων ως συνέπεια της υπογραφόμενης αναδιάρθρωσης
· Αύξηση καταγγελιών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
· Ασφαλιστικές εισφορές μέλους Δ.Σ. Α.Ε. με παράλληλη ιδιότητα μετόχου (>3%)

Δημοσιεύθηκε: 05/07/2018|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις- 21/06/2018

· Σημαντικές αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρείες
· Κέντρο ζωτικών συμφερόντων και φορολογική κατοικία
· Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης γίνονται ξανά ελκυστικές;

Δημοσιεύθηκε: 21/06/2018|Φοροαπόψεις|
image_print

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ