Φοροαπόψεις – 05/10/2017

• Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών όσον αφορά τις οφειλές προς Δημόσιο, εμπίπτουν μόνο όσες αφορούν μέχρι και το έτος 2016
• Επιβολή παρακράτησης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης επί πρόσθετων παροχών/αμοιβών
• Με βάση τις εμπορικές αξίες οι πλειστηριασμοί ακινήτων για οφειλές στο Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 05/10/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 21/09/2017

• Εκπίπτει ως δαπάνη ατομικής επιχείρησης η αγορά ή το leasing ΙΧ;δαπάνης
• Δεν θα «κουρεύονται» τα χρέη οφειλετών αν υπάρχει περιουσία
• Η νέα απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. για το ζήτημα της παραγραφής των ελεγχόμενων χρήσεων στη φορολογία εισοδήματος και Κ.Β.Σ.

Δημοσιεύθηκε: 21/09/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 07/09/2017

• Για την έκπτωση του ΦΠΑ δεν ερευνάται η παραγωγικότητα της σχετικής δαπάνης
• Αυτόματη καταχώρηση τραπεζικών οφειλών στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ν.4469/2017

Δημοσιεύθηκε: 07/09/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 24/08/2017

• Απαιτείται δικαστική επικύρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν.4469/2017) όταν το δημόσιο δε συμμετέχει στη διαπραγμάτευση ή την καταψήφισε
• Ποιες οφειλές προς το Δημόσιο υπάγονται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του νόμου 4469/2017

Δημοσιεύθηκε: 24/08/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 03/08/2017

• Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η μη καταβολή των δεδουλευμένων ανεξαρτήτως αιτίας
• Ποια θεωρούνται υποκαταστήματα μιας επιχείρησης στα οποία θα επιβάλλεται ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος
• Εκ περιτροπής εργασία και μονομερής επιβολή της από τον εργοδότη

Δημοσιεύθηκε: 03/08/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 20/07/2017

• Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
• Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι.
• Δαπάνες τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας από 1/1/2017 και εντεύθεν
• Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (ν.4469/2017), υπολογισμός αξίας ρευστοποίησης ακινήτου για οφειλές προς το Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 20/07/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 06/07/2017

• Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις των παραγραφών των φορολογικών αξιώσεων
• Δεν είναι μονόδρομος η εγκατάσταση τερματικού PoS
• Πρόστιμο για απώλεια φορολογικών βιβλίων και εξωλογιστικός προσδιορισμός

Δημοσιεύθηκε: 06/07/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 15/06/2017

• Αποτελεί τεκμήριο η ανέγερση ακινήτων με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία
• Η δαπάνη για αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου κλπ στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, που έχει εισόδημα στην Ελλάδα, δεν θα αποτελεί τεκμήριο εφόσον καταβληθεί στο εξωτερικό
• Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις χωρίς την πραγματοποίηση εισπρακτικών ενεργειών σε περιπτώσεις προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας

Δημοσιεύθηκε: 15/06/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 08/06/2017

• Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
• Ξεχωριστά μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία σύμφωνα με το ΣτΕ
• Παροχή έκπτωσης φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής Α’ κατοικίας και σε μόνιμους κατοίκους Ε.Ο.Χ.

Δημοσιεύθηκε: 08/06/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 18/05/2017

• Φορολογικός έλεγχος αξίας εξωκεφαλαιακών εισφορών Ι.Κ.Ε.
• Εκπίπτουν οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω PayPal
• Απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας χωρίς εμπορική δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) με τον ν.2166/1993
• Αλλαγή εταιρικής μορφής με ταυτόχρονη τροποποίηση άρθρων

Δημοσιεύθηκε: 18/05/2017|Φοροαπόψεις|
image_print
Φορολογία Ακινήτου
Ιδιοκτησίας Αλλοδαπής Εταιρείας
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.