Φοροαπόψεις – 03/08/2017

• Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η μη καταβολή των δεδουλευμένων ανεξαρτήτως αιτίας
• Ποια θεωρούνται υποκαταστήματα μιας επιχείρησης στα οποία θα επιβάλλεται ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος
• Εκ περιτροπής εργασία και μονομερής επιβολή της από τον εργοδότη

Δημοσιεύθηκε: 03/08/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 20/07/2017

• Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
• Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι.
• Δαπάνες τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας από 1/1/2017 και εντεύθεν
• Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (ν.4469/2017), υπολογισμός αξίας ρευστοποίησης ακινήτου για οφειλές προς το Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε: 20/07/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 06/07/2017

• Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις των παραγραφών των φορολογικών αξιώσεων
• Δεν είναι μονόδρομος η εγκατάσταση τερματικού PoS
• Πρόστιμο για απώλεια φορολογικών βιβλίων και εξωλογιστικός προσδιορισμός

Δημοσιεύθηκε: 06/07/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 15/06/2017

• Αποτελεί τεκμήριο η ανέγερση ακινήτων με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία
• Η δαπάνη για αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου κλπ στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, που έχει εισόδημα στην Ελλάδα, δεν θα αποτελεί τεκμήριο εφόσον καταβληθεί στο εξωτερικό
• Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις χωρίς την πραγματοποίηση εισπρακτικών ενεργειών σε περιπτώσεις προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας

Δημοσιεύθηκε: 15/06/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 08/06/2017

• Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
• Ξεχωριστά μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία σύμφωνα με το ΣτΕ
• Παροχή έκπτωσης φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής Α’ κατοικίας και σε μόνιμους κατοίκους Ε.Ο.Χ.

Δημοσιεύθηκε: 08/06/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 18/05/2017

• Φορολογικός έλεγχος αξίας εξωκεφαλαιακών εισφορών Ι.Κ.Ε.
• Εκπίπτουν οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω PayPal
• Απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας χωρίς εμπορική δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) με τον ν.2166/1993
• Αλλαγή εταιρικής μορφής με ταυτόχρονη τροποποίηση άρθρων

Δημοσιεύθηκε: 18/05/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 04/05/2017

• Εφαρμόζονται τα τεκμήρια σε περίπτωση ανέγερσης επαγγελματικής στέγης
• Επιτρέπεται η διανομή μερίσματος Α.Ε. σε μετρητά
• Οι μέτοχοι μιας Α.Ε. ευθύνονται μέχρι του ποσού των εισφορών τους στην ανώνυμη εταιρεία
• Εκπίπτει από τα κέρδη ατομικής επιχείρησης η δαπάνη μίσθωσης αυτοκινήτου (leasing)

Δημοσιεύθηκε: 04/05/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 27/04/2017

• Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει από έμβασμα μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών ίδιου δικαιούχου είναι ο χρόνος που κατατέθηκε το ποσό στον αποστέλλοντα λογαριασμό
• Βελτιώσεις-επεκτάσεις ακινήτου από μισθωτή κατόπιν συμφωνίας με τον εκμισθωτή, φορολογούνται ως εισόδημα (μίσθωμα σε είδος) εφόσον γίνονται αντί καταβολής μισθώματος
• Υπεραξία ακινήτου λόγω επεκτάσεων-βελτιώσεων μετά τη λήξη σύμβασης μίσθωσης (ΠΟΛ 1103/2015)

Δημοσιεύθηκε: 27/04/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 13/04/2017

• Εξωδικαστικός συμβιβασμός υπερχρεωμένων επιχειρήσεων
• Η σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου με μπλοκάκι μπορεί να είναι και προφορική
• Μεταβίβαση επικαρπίας μετοχών με γονική παροχή
• Υποχρέωση φορολογικής αρχής για απόδειξη πηγής προέλευσης των εισοδημάτων

Δημοσιεύθηκε: 13/04/2017|Φοροαπόψεις|

Φοροαπόψεις – 30/03/2017

• Ασφαλιστικό για μπλοκάκια και κρυπτόμενη σχέση εργασίας
• Καταχρηστική η καταγγελία-απόλυση τεκμαιρόμενης σύμβασης εργασίας εργαζόμενου («μπλοκάκι»)
• Αλλαγές στις διατάξεις για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών
• Κριτήρια φορολογικής υπόστασης (substance) εταιρειών holding

Δημοσιεύθηκε: 30/03/2017|Φοροαπόψεις|
image_print
Φορολογία Ακινήτου
Ιδιοκτησίας Αλλοδαπής Εταιρείας
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.