Έντυπα φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού

 

Παρακάτω θα βρείτε τα έντυπα Μ0, Μ1, Μ7 και τις υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού και αποδοχής φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, που απαιτούνται κατα την αίτηση μεταφοράς στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

 

image_print