Παρακάτω θα βρείτε τα έντυπα Μ0, Μ1, Μ7 και τις υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού και αποδοχής φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, που απαιτούνται κατα την αίτηση μεταφοράς στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

image_print