Υπηρεσίες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων και Φοροτεχνικών Θεμάτων

  • Φορολογικοί έλεγχοι και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Παροχή Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και νομικής υποστήριξης κατά τον Φορολογικό Έλεγχο (ΚΕΦΟΜΕΠ, Έλεγχος Μεγάλου Πλούτου)
  • Παροχή νομικής υποστήριξης, σε συνεργασία με δικηγόρους, για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης ή εταιρικής λειτουργίας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο
  • Φορολογικός Σχεδιασμός Κατοίκων Εξωτερικού
  • Σχεδιασμός, Οργάνωση, Έναρξη Εγκαταστάσεων στο Εξωτερικό