Λογιστής

Ο όμιλος εταιρειών ARTION με παρουσία πλέον των 30 ετών στο χώρο της υποστήριξης επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δράσεων, έχει μετεξελιχθεί σταδιακά σε μία από τις σημαντικότερες μονάδες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών, εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών μηχανογράφησης.

H Artion Α.Ε. είναι η κεντρική εταιρεία του ομίλου και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αμιγώς ελληνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η Artion A.E., προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της, αναζητά στελέχη που θα καλύψουν θέσεις: Λογιστή.

Τμήμα: Λογιστήριο
Πόλη: Αθήνα
Πτυχίο: Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης

Περίληψη θέσης:

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με τον λογιστικό κύκλο και τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων (ενημέρωση των αποτελεσμάτων διπλογραφικών βιβλίων των πελατών, καταχώριση παραστατικών, υπολογισμός και υποβολή υποχρεώσεων, προετοιμασία των φορολογικών τους δηλώσεων, έκδοση μισθοδοσίας και σύνταξη ισολογισμού. Παράλληλα θα έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών μέσα από τακτικές επισκέψεις για την τρέχουσα οικονομική και φορολογική πορεία τους.

Αναζητούνται υποψήφιοι/ες με δυναμικό, θετικό και εξωστρεφή χαρακτήρα, σοβαρότητα, συνέπεια και αυτοπεποίθηση, καθώς και υψηλό επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο της λογιστικής και της φορολογίας, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αναλάβουν άμεσα ενεργό ρόλο.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών.
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία)
 • Άριστη γνώση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
 • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων και συστημάτων ERP
 • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Αγγλικά .
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία
 • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, εκτέλεση των εργασιών προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ακρίβεια
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα να εργάζεται και ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας με ελάχιστη εποπτεία
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, επιμέλεια και αποτελεσματικότητα
 • Ανεπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας

Συνεκτιμώμενα προσόντα:
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και προϋπηρεσία σε Λογιστική εταιρεία
Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Η εταιρία προσφέρει:
Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
Προοπτικές εξέλιξης καριέρας και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αν πιστεύετε με βεβαιότητα ότι πληρείται τα παραπάνω κριτήρια υποβάλετε το βιογραφικό σας μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου . Τα δεδομένα σας θα επεξεργαστούν σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR .

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

Γενικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης
Επισύναψη Βιογραφικού

Εκπαίδευση

Εργασία

Δήλωση Συγκατάθεσης


όρων αποστολής του βιογραφικού μου σημειώματος.


Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει