Βοηθός Λογιστή

Ο όμιλος εταιρειών ARTION με παρουσία πλέον των 30 ετών στο χώρο της υποστήριξης επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δράσεων, έχει μετεξελιχθεί σταδιακά σε μία από τις σημαντικότερες μονάδες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών, εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών μηχανογράφησης.

H Artion Α.Ε. είναι η κεντρική εταιρεία του ομίλου και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αμιγώς ελληνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, αναζητά για την έδρα της στην Αθήνα: Βοηθό Λογιστή.

Τμήμα: Λογιστήριο
Πόλη: Αθήνα
Πτυχίο: Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης

Περίληψη θέσης:

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με τον λογιστικό κύκλο και τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων (ενημέρωση των αποτελεσμάτων των απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων των πελατών, καταχώριση παραστατικών, υπολογισμός και υποβολή υποχρεώσεων, προετοιμασία των φορολογικών τους δηλώσεων). Παράλληλα θα έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών μέσα από τακτικές επισκέψεις για την τρέχουσα οικονομική και φορολογική πορεία τους.

Αναζητούνται υποψήφιοι/ες με υψηλό επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο της λογιστικής και της φορολογίας, δυναμικό, θετικό και εξωστρεφή χαρακτήρα, σοβαρότητα, συνέπεια και αυτοπεποίθηση, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αναλάβουν άμεσα ενεργό ρόλο.

Προφίλ υποψηφίου:

  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
  • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών
  • Καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία)
  • Καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
  • Ευχέρεια στην χρήση λογιστικών προγραμμάτων και συστημάτων ERP
  • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Αγγλικά . Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί .
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία
  • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, εκτέλεση των εργασιών προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ακρίβεια .
  • Ανεπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας

Η εταιρία προσφέρει:
Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
Προοπτικές εξέλιξης καριέρας και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αν πιστεύετε με βεβαιότητα ότι πληρείται τα παραπάνω κριτήρια υποβάλετε το βιογραφικό σας μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου . Τα δεδομένα σας θα επεξεργαστούν σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR .

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

Γενικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης
Επισύναψη Βιογραφικού

Εκπαίδευση

Εργασία

Δήλωση Συγκατάθεσης


όρων αποστολής του βιογραφικού μου σημειώματος.


Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει