Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκες για ποιοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών, μεθοδικότερη παρακολούθηση των απολογιστικών μεγεθών και σχεδιασμό βάσει προϋπολογισμών. Παράλληλα, όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες μέσω συμπράξεων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και η εκπόνηση ειδικών μελετών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και μεθοδολογίες, που καλύπτονται ιδανικά με outsource. Η ARTION προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

  • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηµατικών σχεδίων (business planning)
  • Σύνταξη προϋπολογισµών (budgeting)
  • Data management
  • Εκπόνηση µελετών βιωσιµότητας, σκοπιµότητας και µείωσης κόστους
  • Αποτιµήσεις για πώληση – εξαγορά µέρους ή ολόκληρης επιχείρησης
  • Παροχή υπηρεσιών επί θεµάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή αποσχίσεων κλάδων
  • Financial due diligence
  • TAX due diligence
  • Υποστήριξη επενδυτών (private equity & venture capital)
  • Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων (fundraising)