Νέα συνεργασία για την ARTION A.E. με τον όμιλο Prince Silvero

Η λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία Artion A.E., προχώρησε σε νέα συνεργασία με τον όμιλο Prince Silvero.

Η συνεργασία, αφορά στην παροχή συμβουλευτικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου. Ο όμιλος Prince Silvero δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία προϊόντων αργυροχοΐας.

Ο όμιλος Prince Silvero ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία του στο χώρο της Ελληνικής Αργυροχοΐας, στα 1994. Σήμερα, 22 χρόνια μετά, η σταθερή ανοδική του πορεία, τον έχει κατατάξει επικεφαλή στον κλάδο του. Στη πορεία, η εταιρεία ασχολήθηκε με την παραγωγή και εμπορία κοσμημάτων και ωρολογοποιίας. Στο κλάδο της ωρολογοποιίας ανέπτυξε το brand Visetti. Ο όμιλος Prince Silvero έχει βασίσει τη δύναμή του, στη γνώση της αγοράς του αργύρου στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην κατασκευή καθώς και στους εμπορικούς δεσμούς του ομίλου στην Ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς.

Η Artion A.E. είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κατορθώνει να συνδυάζει τις δομές και την οργάνωση μίας εταιρείας διεθνούς κύρους, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση, που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.

Με περισσότερες από 700 εταιρίες στο πελατολόγιο της, η Artion έχει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας είναι ότι συνδυάζει, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κόστος ανταγωνιστικό.

image_print