Yποβολή φορολογικών δηλώσεων με κέρδη από κρυπτονομίσματα

Του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα και της Νίκης Χατζοπούλου*

Τα κρυπτονομίσματα έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας οικονομικής  κοινότητας το τελευταίο διάστημα. Πολλοί είναι αυτοί που προέβησαν σε αγοραπωλησία και αρκετοί αυτοί που έβγαλαν κέρδη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, λοιπόν, ενόψει των φορολογικών δηλώσεων έχει έρθει η ώρα που τίθενται τα ερωτήματα: Πώς δηλώνω τα κέρδη; Πώς θα φορολογηθούν; Ποια είναι η αξία με βάση την οποία υπολογίζεται το κέρδος από κρυπτονομίσματα;

Διαπιστώνουμε ότι πολύ συχνά το ρυθμιστικό πλαίσιο στήνεται για να οριοθετήσει θεσμικά μία πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα κρυπτονομίσματα, ειδικά τώρα που είναι για πολλούς η περίοδος «θερισμού». Στο άρθρο αυτό δεν φιλοδοξούμε ούτε να προβλέψουμε το μέλλον ούτε να πάρουμε θέση για ζητήματα που δεν έχουν ακόμη καν τεθεί από τις φορολογικές αρχές, θέλουμε, όμως, να αναδείξουμε τα ερωτήματα που γεννώνται. Επισημαίνουμε ότι αναφερόμαστε σε αυτούς που αγοράζουν και πωλούν κρυπτονομίσματα και όχι σε αυτούς που τα παράγουν (“miners”).

Εκκινώντας από την παραδοχή ότι τα κρυπτονομίσματα αντιμετωπίζονται ως επενδυτικό προϊόν, ανατρέχουμε στον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη από κεφάλαιο (άρθρο 42 ν. 4172/2013 – ΚΦΕ), προκειμένου να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογηθούν αλλά και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν. Κατά την κυρίαρχη άποψη, τα κέρδη από κρυπτονομίσματα δηλώνονται στο έντυπο Ε1 στον κωδικό 865-866 (υπεραξία από επενδυτικά προϊόντα αλλοδαπής), κατά την υποβολή δηλαδή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης που καταβλήθηκε και τιμής πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρουμένων και των εξόδων συναλλαγής. Σε ένα απλουστευτικό παράδειγμα, λοιπόν, όπου κάποιος αγόρασε 1.000 κρυπτονομίσματα προς 0,80 € το ένα (= 800 €) στις 13.1.2020, καταβάλλοντας και 5 € ως προμήθεια (έξοδα συναλλαγής) και πώλησε 1.000 κρυπτονομίσματα προς 1,80 € το ένα (= 1.800 €) στις 30.3.2020 είχε υπεραξία 1.800 – 800 – 5 €= 995 €, το οποίο κέρδος φορολογείται με συντελεστή 15%, άρα ο φόρος είναι 149,25 €. Στην δήλωσή  του (Ε1) θα δηλώσει το ποσό στον κωδικό 865-866 και, εφόσον το ζητήσει η φορολογική αρχή, θα πρέπει να προσκομίσει την εκτύπωση της καρτέλας των κινήσεων που εκδίδει η πλατφόρμα, όπου εμφαίνεται η κίνηση της αγοράς και της πώλησης. Σημειώνουμε ότι ο υπολογισμός του κέρδους γίνεται όπως και για την αγοραπωλησία μετοχών εισηγμένων.

Εφόσον το ποσό αυτό δηλωθεί και φορολογηθεί, τότε εν συνεχεία θεωρούμε ότι είναι ένα νόμιμο έσοδο από κεφάλαιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον φορολογούμενο και για κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης για την αγορά, π.χ. ενός αυτοκινήτου.

Τα πράγματα, όμως, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλά. Ο λόγος είναι ότι οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι πάρα πολλές. Κάποιος ο οποίος έχει επενδύσει ένα ποσό σε κρυπτονομίσματα μπορεί να αγοράζει και να πουλάει εκατοντάδες φορές μέσα σε μία ημέρα, πολλές δε από αυτές τις αγοραπωλησίες γίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, όπου όταν ένα κρυπτονόμισμα φτάσει σε μία συγκεκριμένη τιμή το λογισμικό προβαίνει αυτόματα σε πώληση/αγορά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, γεννώνται εύλογα ερωτήματα για το πώς θα γίνει η δήλωση των κερδών στην Εφορία, για το πώς θα αποτυπωθούν και θα ελεγχθούν τα εκατομμύρια συναλλαγών που μεσολάβησαν μέχρι να βγει το Χ κέρδος που επιθυμεί ο φορολογούμενος να δηλώσει. Και βέβαια δεν μιλάμε καν για αποτίμηση της αξίας του «χαρτοφυλακίου» στο τέλος του χρόνου.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εφόσον αυτή η «αγορά των κρυπτονομισμάτων» είναι ένα πεδίο που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, θα πρέπει σύντομα να θεσπιστούν και οι κανόνες που θα μπορούν να συνδέσουν την αγορά αυτή με τη φορολογική διοίκηση. Ειδάλλως, θα καταλήξουμε σε φαινόμενα όπου κάποιος θα έχει αποκομίσει σημαντικά κέρδη από κρυπτονομίσματα, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να αγοράσει π.χ. ένα ακίνητο. Επίσης, η πολυπλοκότητα που διέπει αυτή την διαδικασία, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υποβοηθήσει ακόμα και την νομιμοποίηση παράνομων/μη νομίμως φορολογηθέντων εσόδων.

Είναι δεδομένο ότι οι κανόνες θα τεθούν επί της αρχής σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι διαδικαστικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν από κάθε κράτος-μέλος, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του. Απομένει, λοιπόν, να δούμε πώς οι φορολογικές αρχές θα αντιμετωπίσουν αυτές τις δηλώσεις κερδών από κρυπτονομίσματα που έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες Εφορίες με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Ένας βασικός προβληματισμός που γεννάται είναι το κατά πόσον οι φορολογικές αρχές θα κάνουν αποδεκτές τις χορηγούμενες από τις πλατφόρμες βεβαιώσεις. Και ναι μεν, υπάρχουν πλατφόρμες που είναι αναγνωρισμένες και έχουν ένα κύρος, όπως π.χ. η Binance, όμως υπάρχουν και πάρα πολλές πλατφόρμες λιγότερο γνωστές και ίσως αμφιβόλου κύρους. Ποιες βεβαιώσεις θα κάνει δεκτές η Εφορία και ποιες όχι; Για τις πλατφόρμες που λειτουργούν στην Ελλάδα, θα μπορούσε να γίνει μία διαδικασία πιστοποίησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κλείνοντας, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε όσους επενδύουν σε κρυπτονομίσματα είτε μικρά είτε μεγάλα ποσά, καθώς είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτή η δραστηριότητα θα αποτελέσει στο εγγύς μέλλον αντικείμενο φορολογικού ελέγχου (σε επίπεδο φυσικού προσώπου) από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όπως είναι το ΚΕΦΟΜΕΠ και οι κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποτρέπουμε τους φορολογούμενους από το να δηλώσουν τα κέρδη αυτά. Το ζήτημα είναι ότι με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, είναι σχεδόν αδύνατος ο έλεγχος της διαδρομής του χρήματος από τις φορολογικές αρχές. Και εάν δεν θεσπιστούν ορισμένοι έστω υποτυπώδεις κανόνες αφενός οι παρανομούντες θα διαθέτουν ένα ακόμη εργαλείο για το ξέπλυμα χρήματος και αφετέρου οι συνεπείς φορολογούμενοι δεν θα μπορούν να τεκμηριώσουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν έναντι της φορολογικής αρχής τα κέρδη τους.

 

Δείτε το άρθρο και στo Capital.gr

* O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

Ο κ. Γιάννης Αρτσίτας είναι Senior Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων της Αrtion Α.Ε.

H κα Νίκη Χατζοπούλου είναι Δικηγόρος LL.M. & Διαμεσολαβήτρια, συνεργάτης της Artion Α.Ε.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION A.E (Πουρνάρα 9, Μαρούσι /210 6009062 / www.artion.gr)


Φοροεκτιμήσεις 14/06/2021

Απόκλιση από συντελεστή κέρδους

Με την υπ’ αριθ. 1328/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Αθήνας) κρίθηκε μεταξύ άλλων ότι το προσφεύγον σε όλα τα κρινόμενα έτη εμφανίζει ζημιογόνο λογιστικό αποτέλεσμα, με περιθώριο κέρδους -24,51%.

Ο έλεγχος έκρινε ότι το αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον είναι μη ορθό, με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών που τέθηκε στη διάθεσή του, το υποκατάστημα αποτελεί συνδεδεμένο μέρος του Κεντρικού, το οποίο αναλαμβάνει περιορισμένους κινδύνους και κατά συνέπεια, θα έπρεπε να παρουσιάζει υψηλότερη κερδοφορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος προέβη σε νέα αναζήτηση σε οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εγκαταστάσεων τελεφερίκ και ανελκυστήρων στη γεωγραφική περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων (Έκδοση 90-Σεπτέμβριος 2017), από όπου κατέληξε στο ότι το προσφεύγον θα έπρεπε να εμφανίζει περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 4,40%.

Ο έλεγχος έκρινε ότι τα αποτελέσματα του προσφεύγοντος θα πρέπει να αυξηθούν κατά ορισμένα ποσά. Το προσφεύγον ισχυρίστηκε ότι το υποκατάστημα ανέλαβε ένα σημαντικό μέρος των λειτουργιών (και συνεπώς οικονομικών κινδύνων) του αναληφθέντος έργου (και ιδίως αναφορικά με τα επιπρόσθετα έργα, των οποίων ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση), προσκομίζοντας και σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του.

Από τα εν λόγω στοιχεία, προέκυψε ότι η τελική έγκριση για τις αναληφθείσες ενέργειες ανήκε στο Κεντρικό και στον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, το προσφεύγον προσδιορίζεται ως εταιρεία πωλήσεων, ενώ το Κεντρικό ως εταιρεία προμήθειας.

Εξάλλου, ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών τέθηκε στη διάθεση του ελέγχου εκπρόθεσμα γεγονός που συνεπάγεται κατά την ΔΕΔ ότι ήταν de facto πλήρως επικαιροποιημένος, ήτοι λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα έργα που κατέστη αναγκαίο να πραγματοποιηθούν.

Με αυτό το σκεπτικό κρίθηκαν βάσιμες από τη ΔΕΔ οι εν λόγω διαπιστώσεις του ελέγχου.

Κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από εργασίες των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, έστω και αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται ολικά ή μερικά με τα γραφεία τους στην Ελλάδα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Επίσης, με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167 – ΚΦΕ), σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, ωστόσο θα πρέπει να εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, καθόσον σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΦΕ.

Η απαλλαγή παρέχεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από την επάρκεια κερδών, ήτοι και στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ και στην περίπτωση αυτή, το απαλλασσόμενο ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.

Αξιολόγηση βιωσιμότητας οφειλετών

Στα πλαίσια του νέου Πτωχευτικού Νόμου (ν. 4738/2020) πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών υποβάλλεται μόνον σε οφειλέτες οι οποίοι αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι. Τα κριτήρια βιωσιμότητας καταγράφονται στην υπ’ αριθ. 66468 ΕΞ 2021 Υπουργική απόφαση. Στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, να υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης. Η αποδοχή από τον αιτούντα της ρύθμισης που προτείνεται, πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της πρότασης, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Δημοφιλή ερωτήματα

Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους.

 

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Νέος (?) Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Του Γιώργου Δαλιάνη*

Από την 1η Ιουνίου του 2021 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4738/2020). Ο νέος αυτός εξωδικαστικός μηχανισμός υπόσχεται έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 480 δόσεις προς τους Χρηματοδοτικούς Φορείς. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι εάν το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι πραγματικά ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών ή απλώς μία αναδιαμόρφωση του προηγούμενου εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν. 4469/2017) και κατά πόσο ένας οφειλέτης θα μπορέσει να ρυθμίσει τις οφειλές του σε έως 240 και 480 δόσεις.

Ποιοι δεν εντάσσονται

Αρχικά, αντίστοιχα με το προηγούμενο πλαίσιο, η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν επιτρέπεται εφόσον το 90% των συνολικών οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα (π.χ. συνολική οφειλή σε Τράπεζες και Δημόσιο 100.000 € με οφειλή προς τη μία Τράπεζα 90.000 €) ή το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Διεύρυνση της έννοιας της πτωχευτικής ικανότητας

Επίσης, και το συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως και το προηγούμενο, βασίζεται στην αρχή της ικανότητας πτώχευσης του Οφειλέτη, οπότε στην συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ικανότητα πτώχευσης. Όμως, στα πλαίσια του νέου νόμου πτωχευτική ικανότητα διαθέτει κάθε φυσικό πρόσωπο, ενώ μέχρι πρότινος  πτωχευτική ικανότητα είχαν μόνο οι έμποροι.

Ποιοί πιστωτές συμμετέχουν

Σε αντίθεση όμως με το προηγούμενο πλαίσιο, μία βασική αλλαγή που επηρεάζει την διαδικασία από την αρχή της είναι ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως Πιστωτές νοούνται μόνο το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Χρηματοδοτικοί Φορείς, δηλαδή στην όλη διαδικασία δεν συμμετέχουν λοιποί πιστωτές, όπως για παράδειγμα οι προμηθευτές. Η συγκεκριμένη αλλαγή μάλλον απλουστεύει-επισπεύδει την διαδικασία διότι:

 • Συνήθως το σύνολο των οφειλών προς τους λοιπούς πιστωτές ήταν αρκετά μικρό σε σχέση με τους “Θεσμικούς Πιστωτές” όπως ονομάζονταν στο προηγούμενο πλαίσιο το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Χρηματοδοτικοί Φορείς
 • Ήταν αρκετά δύσκολο να συμφωνηθεί το ύψος και ο χρόνος γέννησης της οφειλής για ένα προμηθευτή με τρέχουσες συναλλαγές
 • Ο όγκος των πιστωτών που συμμετείχαν στην διαδικασία αυξανόταν πολλαπλασιαστικά, καθώς έπρεπε να δηλωθεί το σύνολο των τρεχουσών οφειλών μίας επιχείρησης η οποία μάλιστα συνέχιζε να πραγματοποιεί συναλλαγές
 • Δεν υπήρχε τρόπος άντλησης των συγκεκριμένων οφειλών αυτόματα από το σύστημα καθώς την εικόνα της κάθε οφειλής την είχε ο κάθε προμηθευτής ξεχωριστά και όχι μία βάση δεδομένων
 • Από τη μεριά τους οι προμηθευτές επειδή συμμετείχαν κατ’ αποκοπή σε διαδικασίες εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν μπορούσαν να αναπτύξουν την τεχνογνωσία και τις διαδικασίες εκείνες που θα τους επέτρεπαν να συμμετάσχουν ενεργά σε μία τέτοια διαδικασία.

Κατάργηση θέσης συντονιστή 

Επίσης, μία σημαντική αλλαγή στο νέο πλαίσιο είναι ότι καταργείται η θέση του συντονιστή, ο οποίος στο προηγούμενο πλαίσιο ήταν υπεύθυνος για δύο βασικά σημεία α) τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και β) τον συντονισμό της διαδικασίας με βάση τα νομοθετημένα βήματα και την διαμεσολάβηση στην επικοινωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών. Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο πλαίσιο κρίθηκε προφανώς ότι αυτές οι λειτουργίες δεν είναι αναγκαίες καθώς τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου εντέλει εκτός του συντονιστή τον έκαναν και οι “Θεσμικοί Πιστωτές”, οι οποίοι πλέον θα είναι οι μόνοι πιστωτές που θα συμμετέχουν. Πιστεύουμε ότι η απουσία του συντονιστή θα επιβραδύνει την διαδικασία, καθώς θα πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για τον συντονισμό της διαδικασίας.

 Πρόβλεψη για διαμεσολαβητή

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται η ύπαρξη διαμεσολαβητή, εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη και συμφωνηθεί από τους Πιστωτές.

Πρόταση ρύθμισης

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι ότι στην αίτηση του Οφειλέτη πλέον δεν θα συμπεριλαμβάνεται, ως προαπαιτούμενο για την υποβολή της, η πρόταση αποπληρωμής. Δηλαδή, πλέον, η αίτηση του Οφειλέτη θα είναι επί της ουσίας μία απλή γνωστοποίηση προς τους Πιστωτές ότι επιθυμεί την ρύθμιση των οφειλών του χωρίς ενεργά από τη μεριά του να ζητάει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση. Πιθανότατα η εμπειρία έδειξε ότι από τη μεριά τους οι οφειλέτες δεν μπορούσαν αν καταρτίσουν προτάσεις που να πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα το μόνο που δημιουργούσαν ήταν ένα διαχειριστικό βάρος, αρχικά κατά την σύνταξή της πρότασης από τους Οφειλέτες και στην συνέχεια στην αξιολόγησή της από τους Πιστωτές. Η γνώμη μας είναι ότι εάν δεν υπάρξει πρόταση από τους ίδιους τους οφειλέτες, δεν μπορεί να υπάρξει ρύθμιση, διότι οι Τράπεζες και το Δημόσιο, δεν μπορούν να γνωρίζουν εξατομικευμένα σε κάθε περίπτωση οφειλέτη ποια ρύθμιση μπορεί να υποστηριχθεί.

Σημαντική είναι ακόμη η επισημοποίηση της χρήσης υπολογιστικού εργαλείου από τη μεριά του Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για την διαμόρφωση της πρότασής τους για ρύθμιση των οφειλών. Αυτό το εργαλείο ήδη είχε υλοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί από τον προηγούμενο κιόλας εξωδικαστικό μηχανισμό, απλώς πλέον η χρήση του γίνεται επίσημη. Ήδη, δηλαδή, από τη μεριά τους το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χρησιμοποιούσαν αυτό το εργαλείο και στην πράξη περιορίζονταν από το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εργαλείου για το τι θα μπορούσαν να δεχτούν σαν ρύθμιση. Επιπρόσθετα, πλέον το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα αποδέχονται αυτόματα κάθε πρόταση ρύθμισης από την μεριά των Χρηματοδοτικών Φορέων η οποία θα έχει προταθεί από τους Χρηματοδοτικούς Φορείς αλλά θα έχει προκύψει από την χρήση του συγκεκριμένου υπολογιστικού εργαλείου.

Οι δύο βασικότερες όμως αλλαγές που έχουν επέλθει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης και αναδιάρθρωσης των οφειλών είναι ότι:

 1. Τον πρώτο λόγο πλέον έχουν οι Χρηματοδοτικοί Φορείς στη όλη διαδικασία καθώς εναπόκειται σε αυτούς τόσο η κατάθεση πρόταση ρύθμισης των οφειλών όσο και η ψηφοφορία επί αυτής. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν παθητικό ρόλο στην όλη διαδικασία αποδεχόμενοι την όποια πρόταση ρύθμισης έχει ήδη πάρει την θετική ψήφο από τους Χρηματοδοτικούς Φορείς και εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επίσης, λοιποί πιστωτές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν συμμετέχουν στην όλη διαδικασία.
 2. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να καταρτίζουν διμερείς ρυθμίσεις με τον Οφειλέτη, εφόσον η ρύθμιση αυτή πληροί τους κανόνες και τους περιορισμούς που υπάρχουν για την συμμετοχή του Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο. Επειδή αυτό το θέμα χρήζει διευκρινίσεων αναμένουμε τις σχετικές εγκυκλίους για να δούμε τον τρόπο εφαρμογής του.

Κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις για το νέο πλαίσιο είναι ότι συνεχίζει να δίνει προστασία στον Οφειλέτη κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Μία διάρκεια η οποία έχει τεθεί σε ένα αρκετά φιλόδοξο χρονικό πλαίσιο 2 μηνών για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, με δυνατότητα επέκτασης για 15 ημέρες. Να θυμίσουμε ότι και το προηγούμενο πλαίσιο είχε ξεκινήσει την πορεία του με ένα αντίστοιχα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, το οποίο στην συνέχεια είχε χαλαρώσει νομοθετικά και είχε επί της ουσίας «ξεχειλώσει» στην πράξη με υποθέσεις να διαρκούν έως και 2 χρόνια μέχρι την αξιολόγησή τους. Επίσης, ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης χάνουν την υφιστάμενη ρύθμισή τους, ενώ οφειλές που είχαν ρυθμιστεί με τον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό (Ν. 4469/2017) ή με τον παρόντα εξωδικαστικό μηχανισμό (Ν. 4738/2020) σε προηγούμενη αίτηση, δεν μπορούν να επαναρυθμιστούν, ασχέτως εάν η προηγούμενη ρύθμιση είναι ενεργή ή όχι.

Κλείνοντας, όπως και με τον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό, είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που δημιούργησαν τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν βασιστεί στην εμπειρία από το προηγούμενο πλαίσιο, και έχουν προσπαθήσει να κάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες και τις δυσκολίες του προηγούμενου πλαισίου. Όμως, τα ζητήματα που είναι ακόμη ανοιχτά είναι πολλά και ειδικά στο κομμάτι της αξιολόγησης των υποθέσεων αναμένουμε πλειάδα διευκρινιστικών εγκυκλίων, όπως είχαν βγει και για το προηγούμενο πλαίσιο. Η βάση όμως και το πνεύμα του νομοθετήματος φαίνεται να έχει παραμείνει η ίδια, και κρίνοντας από το προηγούμενο πλαίσιο, η λέξη κλειδί στις εξαγγελίες είναι η ρύθμιση σε έως 240 δόσεις για Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ το κούρεμα οφειλών θα συναντάται σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι Τράπεζες θα συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή, διότι αν δεν συμμετάσχουν, όπως και έγινε στον προηγούμενο εξωδικαστικό, τότε και η νέα διαδικασία είναι καταδικασμένη να αποτύχει οικτρά. Ακόμη, είναι πολλοί που θα σπεύσουν να υποβάλουν αιτήσεις για να υπαχθούν στις 240 δόσεις. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι αίτημα ένταξης σε προπτωχευτικό στάδιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία και τη φερεγγυότητα των προσώπων που υπάγονται.

 

Δείτε το άρθρο και στo Capital.gr

* O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION A.E (Πουρνάρα 9, Μαρούσι /210 6009062 / www.artion.gr)

 

 


Φοροεκτιμήσεις 07/06/2021

Συμφωνία εξυγίανσης και ποσοστά πλειοψηφίας

Ο κανόνας της παρ. 1 του άρθρου 34: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020, για τη δικαστική επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης πρέπει να έχουν συναινέσει σε αυτήν ο οφειλέτης και πιστωτές του που εκπροσωπούν αφενός μεν περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο (δηλαδή των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων και των τυχόν απαιτήσεων με άλλο ειδικό προνόμιο κατά το άρθρο 976 ΚΠολΔ), αφετέρου δε περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσεων (δηλαδή των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο, όπως οι απαιτήσεις του Δημοσίου κατ’ άρθρο 975 ΚΠολΔ, και των απαιτήσεων χωρίς προνόμιο/ανέγγυων απαιτήσεων). Απαιτείται δηλαδή κατά νόμο ο σχηματισμός τουλάχιστον απόλυτης (πλέον του 50%) πλειοψηφίας συναινούντων πιστωτών σε κάθε μία από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες πιστωτών.

Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης και η οποία δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας προς επικύρωση στο δικαστήριο. Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους πιστωτές που είχαν απαιτήσεις κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ακόμη και τις μη ληξιπρόθεσμες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020.

Επισημαίνεται όμως ότι, όπως και υπό το προϊσχύον δίκαιο, ως βάση υπολογισμού για τον σχηματισμό ή μη των κατά νόμο απαιτούμενων ποσοστών πλειοψηφίας λαμβάνονται μόνο οι  απαιτήσεις πιστωτών που θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης.

 Διαγραφή επισφαλούς απαίτησης και σχηματισμός πρόβλεψης

Με την υπ’ αριθ. 1881/2020 απόφασή της η ΔΕΔ (Αθήνας) έκρινε αναφορικά με την οριστική απόσβεση (διαγραφή) επισφαλών απαιτήσεων ότι, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε οριζόμενες για το ανεπίδεκτο της είσπραξης προϋποθέσεις, η οριστική διαγραφή είναι εφικτή ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί ο σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης.

Εν προκειμένω, η φορολογική αρχή αρνήθηκε την έκπτωση του ποσού επισφαλούς απαίτησης που διαγράφηκε από την επιχείρηση εντός του οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστική χρήση 2013), με την ειδικότερη αιτιολογία ότι το αρ. 31 περ. θ’ του ν. 2238/1994 επιβάλλει την προηγούμενη δημιουργία σχετικής πρόβλεψης, η οποία εν προκειμένω δεν είχε σχηματισθεί, περαιτέρω δε, διότι εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα σε έτος προγενέστερο αυτού της διαγραφής. Ωστόσο, η ΔΕΔ επανέλαβε ότι η διάταξη του άρθρου 31 περ. θ’ του ν. 2238/1994 δίδει απλώς τη δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα να εκπέσουν από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους ορισμένο ποσό προβλέψεων, ίσο με ποσοστό (0,5%) επί των απαιτήσεων κατά πελατών που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (επισφαλείς). Εξάλλου, σύμφωνα με τη νομολογία, η πρόβλεψη αυτή αποτελεί δικαίωμα της επιχείρησης και όχι υποχρέωσή της (βλ. ΣτΕ 3747/2010, ΔΕΑ 2474/2017, ΔΕΑ 3766/2015).

Δημοφιλή ερωτήματα

Προκειμένου να εκπέσουν οι δαπάνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι εταιρείες θα πρέπει να εμφανίζουν λογιστικά κέρδη χρήσης κατά την πραγματοποίησή τους. Ενδεικτικά, στην έννοια των δράσεων Ε.Κ.Ε. εντάσσεται η ευθύνη για το περιβάλλον και την εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών, η φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες κ.λπ. (Ε 2107/2021).

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροαπόψεις- 03/06/2021

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

ΦΠΑ και Εταιρείες Holding

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), δεν έχει την ιδιότητα του υποκειμένου σε ΦΠΑ, ούτε δικαίωμα εκπτώσεως μια εταιρεία χαρτοφυλακίου, της οποίας το μοναδικό αντικείμενο είναι η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, χωρίς η εταιρεία αυτή να αναμειγνύεται έμμεσα ή άμεσα στη διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχει η εν λόγω εταιρεία χαρτοφυλακίου υπό την ιδιότητά της ως μετόχου ή εταίρου (εταιρεία Holding). Το συμπέρασμα αυτό στηρίζεται ιδίως στη διαπίστωση ότι η απλή κατοχή μεριδίων στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα κατά την έννοια του ΦΠΑ (ενδεικτικά C-333/91).

Όμως, οι εταιρείες συμμετοχών, οι οποίες πέραν της κατοχής μεριδίων και της είσπραξης μερισμάτων, πραγματοποιούν έσοδα με ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης, λόγω φορολογητέας παροχής διοικητικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και διαχειριστικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν, και έσοδα από τόκους δανείων που χορηγούν στις θυγατρικές τους εταιρείες ή από τόκους καταθέσεων των ταμειακών διαθεσίμων τους σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα οποία απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν απαιτείται να προσδιορίζουν την αναλογία της έκπτωσης του ΦΠΑ των κοινών τους δαπανών που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ πράξεις (έντοκα δάνεια και έντοκες καταθέσεις) είναι παρεπόμενες της κύριας, υπαγόμενης σε ΦΠΑ, δραστηριότητας των εταιρειών συμμετοχών και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αυτοτελής οικονομική δραστηριότητα συνιστάμενη στην εκμετάλλευση κεφαλαίου με σκοπό την άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα υπό μορφή τόκων και με κύριο μέλημα την κερδοφορία των επενδυτικών κεφαλαίων (βλ. Ε 2064/2020).

Δαπάνες διαφήμισης και καταβαλλόμενα τέλη

Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με τις διατάξεις της περ. δ΄ της κατηγορίας Δ’ της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις (βλ. και ΠΟΛ 1113/2015).

Έκπτωση ΦΠΑ από καλόπιστο λήπτη εικονικού τιμολογίου

Βάσει της υπ’ αριθ. 134/30.5.2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου εικονικού, ως προς το πρόσωπου του εκδότη (δηλαδή ο καλοπίστως αγνοών την εν λόγω εικονικότητα) δύναται να εκπέσει τον ΦΠΑ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν. Αντιθέτως, ο λήπτης φορολογικού στοιχείου, το οποίο είναι εικονικό λόγω του διαφορετικού χαρακτηρισμού της γενόμενης συναλλαγής, δεν δύναται να εκπέσει τον ΦΠΑ.

Η ως άνω Γνωμοδότηση ΝΣΚ υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1097/2016 «Κοινοποίηση της με αρ. 134/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου».

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital

Συνήθη Ερωτήματα

Δάνειο που συνήφθη στην αλλοδαπή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον αυτό εκτελείται στην Ελλάδα. Ως εκτέλεση δανείου, νοείται η παράδοση του δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη να γίνεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτό (το δάνεισμα) κατατίθεται σε αλλοδαπή τράπεζα για να εμβασθεί στην Ελλάδα.

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Σεμινάριο – Φορολογικοί Έλεγχοι

Ημερομηνία

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
Ώρα διεξαγωγής:
17:30 – 20:00 μμ.

Τοποθεσία

webinar
Aθήνα

Δήλωση Συμμετοχής

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80€

Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Αθήνα

Ημερομηνία

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
Ώρα διεξαγωγής:
17:30 – 20:00 μμ.

Τοποθεσία

webinar
Aθήνα

Δήλωση Συμμετοχής

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80€

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

[tmc_info_box]

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.”

[/tmc_info_box][tmc_info_box]

Δαλιάνης Γιώργος

Διευθύνων Σύμβουλος της ARTION Α.Ε & Ιδρυτής του Ομίλου ARTION, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

[/tmc_info_box][tmc_info_box]

Αρτσίτας Γιάννης

Προϊστάμενος του τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ARTION A.E.

[/tmc_info_box][tmc_info_box]

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

Δικηγόρος LL.M. & Διαμεσολαβήτρια, συνεργάτης της Artion Α.Ε

[/tmc_info_box]Η ΑRTION Α.Ε., μέσω της πλατφόρμας σεμιναρίων του κόμβου TAXHEAVEN, διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ».[tmc_info_box]

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

 2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 5. ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 6. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

 7. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Η σειρά της παρουσίασης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.[/tmc_info_box]


Φόρμα Συμμετοχής Σεμιναρίου


Aλλαγές στο ΦΠΑ για αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου(eshop)

Του Γιώργου Δαλιάνη*

Η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου σε μεγαλύτερες ηλιακές ομάδες, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, η οικονομική κρίση που περιόρισε την κατανάλωση και σήμερα η πανδημία του COVID 19 εκτόξευσε τις αγορές μέσω διαδικτύου από την εσωτερική αγορά αλλά και τις εισαγωγές από το εξωτερικό. Τη στροφή των καταναλωτών στις εξ αποστάσεως αγορές έχουν εκμεταλλευτεί και οι Ελληνικές επιχειρήσεις , εξάγοντας σε όλο τον κόσμο Ελληνικά προϊόντα.

Από την 1η Ιουλίου 2021 αλλάζει το καθεστώς ΦΠΑ και θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι πανευρωπαϊκοί κανόνες, που έχουν στόχο να προσφέρουν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές ένα απλό, ομοιόμορφο και δικαιότερο σύστημα διαχείρισης στην επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ. Επί του παρόντος οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από την ΕΕ που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο (35.000 ή 100.000 ευρώ, ανάλογα με το κράτος μέλος) σε αγοραστές που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να εγγραφούν και να πληρώνουν ΦΠΑ στο κράτος μέλος του αγοραστή. Από 1/7/2021, που τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες, ο ΦΠΑ για πωλήσεις κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ μπορεί να καταβληθεί στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση που προβαίνει στις πωλήσεις. Για τις πωλήσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο , οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στη θυρίδα (OSS), όπου μπορούν εύκολα να δηλώσουν και να πληρώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ  σε άλλα κράτη μέλη για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Τι ισχύει σήμερα και τι αλλάζει από 1η  Ιουλίου 2021   

Αγοράζοντας σήμερα μέσω διαδικτύου ένας ιδιώτης (τελικός καταναλωτής) ένα προϊόν από μια χώρα της ΕΕ επιβαρύνεται με το ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα που το πουλά,  π.χ.  αγοράζουμε από την Αυστρία και μας επιβαρύνει με τον ισχύοντα σε αυτή τη χώρα ΦΠΑ, που σήμερα ανέρχεται στο 20%.

Με την αλλαγή του καθεστώτος η αγορά αυτή θα επιβαρύνεται με το ΦΠΑ της Ελλάδας, σήμερα 24%.  Αν μια εταιρεία εκτελέσει μια παραγγελία στη Σουηδία, θα επιβαρυνθεί με 25%, ΦΠΑ που εφαρμόζει η χώρα αυτή. Επίσης από την  1η Ιουλίου 2021, καταργείται και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την εισαγωγή αγαθών στην ΕΕ η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ.

Οι νέοι κανόνες θεσπίστηκαν με σκοπό να:

. διασφαλίσουν ότι ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι, ίσους όρους ανταγωνισμού των επιχειρήσεων  μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου και των παραδοσιακών καταστημάτων

. δημιουργήσουν ένα δίκαιο περιβάλλον λειτουργίας μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και των πωλητών εκτός ΕΕ,

. Επιπλέον οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη πρόληψη και καταστολή της φορολογικής απάτης.

Όπως σε κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι και στον παρόντα κανονισμό υπάρχουν και οι ακόλουθες εξαιρέσεις (επισημαίνεται ότι ο κατάλογος είναι ενδεικτικός)

 • Υπηρεσίες που παρέχονται από μεσάζοντες
 • Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία
 • Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, και τέλος,
 • Υπηρεσίες εστίασης ή τροφοδοσίας

Προς ενημέρωση των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων παραθέτουμε στον ακόλουθο πίνακα τους ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ στα κράτη μέλη.

 Συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ 

Κράτος μέλος Κωδικός χώρας Κανονικός συντελεστής Μειωμένος συντελεστής
Αυστρία AT 20 10 / 13
Βέλγιο BE 21 6 / 12
Βουλγαρία BG 20 9
Κύπρος CY 19 5 / 9
Τσεχία CZ 21 10 / 15
Γερμανία DE 19 7
Δανία DK 25
Εσθονία EE 20 9
Ελλάδα EL 24 6 / 13
Ισπανία ES 21 10
Φινλανδία FI 24 10 / 14
Γαλλία FR 20 5,5 / 10
Κροατία HR 25 5 / 13
Ουγγαρία HU 27 5 / 18
Ιρλανδία IE 23 9 / 13,5
Ιταλία IT 22 5 / 10
Λιθουανία LT 21 5 / 9
Λουξεμβούργο LU 17 8
Λετονία LV 21 12 / 5
Μάλτα MT 18 5 / 7
Κάτω Χώρες NL 21 9
Πολωνία PL 23 5 / 8
Πορτογαλία PT 23 6 / 13
Ρουμανία RO 19 5 / 9
Σουηδία SE 25 6 / 12
Σλοβακία SI 20 10
Σλοβενία SK 22 9,5
Ηνωμένο Βασίλειο UK 20 5

Σημειώνουμε ότι σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η εφαρμογή ειδικών συντελεστών σε ορισμένες πωλήσεις.

Υπερμειωμένος συντελεστής

Μερικές χώρες εφαρμόζουν σε ορισμένες πωλήσεις μειωμένο συντελεστή μικρότερο του 5%, ο οποίος ονομάζεται υπερμειωμένος συντελεστής. Για παράδειγμα, στην Ισπανία εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής ύψους 4% εφαρμόζεται σε ορισμένες υπηρεσίες όπως η συντήρηση και η προσαρμογή των μέσων μεταφοράς για τα άτομα με αναπηρία.

Μηδενικός συντελεστής

Μερικές χώρες επιβάλλουν επίσης μηδενικούς συντελεστές όσον αφορά ορισμένες πωλήσεις. Όταν εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής, δεν πρέπει να καταβάλλεται ΦΠΑ από τον καταναλωτή, αλλά εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για αγορές που έχουν άμεση σχέση με την πώληση, π.χ. για εξαγωγές και ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε καταναλωτές εκτός ΕΕ.

Συντελεστής αναμονής (ή ενδιάμεσος συντελεστής)

Ο συντελεστής αναμονής ισχύει για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι επιλέξιμα για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή, για τα οποία όμως ορισμένες χώρες της ΕΕ ήδη εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές την 1η Ιανουαρίου 1991. Οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν αυτούς τους μειωμένους συντελεστές αντί του κανονικού συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν χαμηλότεροι από 12%.

Αυτοί οι ειδικοί συντελεστές προορίζονταν να αποτελέσουν μεταβατικές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση από τις παρεκκλίσεις στους κανόνες που θεσπίστηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εσωτερική αγορά την 1η Ιανουαρίου 1993 επρόκειτο δε να καταργηθούν βαθμιαία.

Απαλλαγές από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ μπορεί να ζητηθεί η υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς που δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται συναλλαγές υπό ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να χρεώνεται ΦΠΑ. Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών οι οποίες είναι μικρότερες από ένα ορισμένο ετήσιο όριο, μπορεί να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλεται ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές, δεν θα γίνεται έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών ή σε αναγραφή του ΦΠΑ στα τιμολόγια. Η επιχείρηση μπορεί, αν επιθυμεί, να επιλέξει το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οπότε θα πρέπει να καταβάλλει ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, θα έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εν λόγω όρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι. Σε ορισμένες χώρες δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο αμέσως μόλις πραγματοποιήσετε φορολογητέες πωλήσεις.

Το καθεστώς δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • πωλήσεις από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της ΕΕ
 • περιστασιακή οικονομική δραστηριότητα
 • απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ πωλήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι άλλη χώρα της ΕΕ
 • τυχόν άλλες συναλλαγές όπως ορίζονται από κάθε χώρα της ΕΕ

Πιστεύουμε ότι εντός των προσεχών ημερών η διοίκηση θα δώσει αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανόνων.

Δείτε το άρθρο και στo Naftemporiki.gr

* O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION A.E (Πουρνάρα 9, Μαρούσι /210 6009062 / www.artion.gr)

 

 


ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ARTION ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ

Η ARTION σε συνεργασία με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ (Σ.Φ.Ε.Ε.Μ.) υλοποίησε  πρόσφατα, με μεγάλη επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Φορολογικός Έλεγχος & Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου”.

Οι εισηγητές Κώστας Νιφορόπουλος, Γιώργος Δαλιάνης, Γιάννης Αρτσίτας και Νίκη Χατζοπούλου ανέλυσαν, εις βάθος, τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και πολλά άλλα επίκαιρα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Επίσης, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και ένα ακόμα αντίστοιχο σεμινάριο της ARTION σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών-Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ξάνθης (ΕΦΕΕ Ξάνθης).

Ο Πρόεδρος της ARTION, Γιώργος Δαλιάνης και οι συνεργάτες της, επιδεικνύουν, όλα αυτά τα χρόνια, μία ιδιαίτερη ευαισθησία στην εκπαίδευση και σωστή ενημέρωση του κλάδου, διοργανώνοντας σεμινάρια για επίκαιρα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα που απασχολούν την αγορά.

 

 

 


Φοροεκτιμήσεις 31/05/2021

Παραγραφή και μεταβίβαση ακινήτων

Με βάση την υπ’αριθ 1778/2020 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής που προέβλεπε ο παλαιός κώδικας φορολογίας εισοδήματος (ν. 2238/1994) στην περίπτωση ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων σε υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Η νομοθεσία περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων διέπεται από δικούς της ειδικούς κανόνες παραγραφής και επομένως δεν χωρεί εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος για την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής. Ειδικότερα, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του σχετικού φόρου μεταβίβασης παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου επιδόθηκε η δήλωση του φόρου μεταβίβασης (άρθρο 12 παρ. 3 του ΑΝ 1521/1950). Μόνο οι διαδικαστικές διατάξεις του ν. 2238/1994 για την εν γένει διαδικασία βεβαίωσης του φόρου εφαρμόζονται και στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον δεν ρυθμίζονται ειδικότερα. Για τα φορολογικά έτη από 1.1.2014 και εξής, η φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (ν. 4174/2013) που σήμερα προβλέπει την κατ’ αρχήν πενταετή παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων (ΣτΕ 1778/2020).

Νέος πτωχευτικός νόμος – ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Ο νέος «πτωχευτικός κώδικας» (ν. 4738/2020) ή «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»  εκσυγχρονίζει τις παλαιότερες διαδικασίες και έχει εφαρμογή από την 01/03/2021. Διατηρούνται οι παλαιότερες αρχές αναδιάρθρωσης της επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι οι συναινούντες πιστωτές δεν θα βρεθούν σε χειρότερη θέση από ότι σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

Τα απαραίτητα ποσοστά υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης τροποποιήθηκαν ως εξής:

Με τη συναίνεση του οφειλέτη. Συναίνεση από τον οφειλέτη και από πιστωτές που εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το 50% των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο από το 50% των λοιπών απαιτήσεων.

Χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη. Χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη αλλά διατηρώντας τα ανωτέρω ποσοστά εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως πχ. να βρίσκεται ο οφειλέτης σε παύση πληρωμών.

Εκτός από τα ανωτέρω ποσοστά η διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να είναι δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές εφόσον πληρούνται τα κάτωθι ποσοστά και προϋποθέσεις:

Συναίνεση από πιστωτές άνω των 60% του συνόλου και περισσότερο από το 50% των υποχρεώσεων με ειδικό προνόμιο.

Οι μη συναινούντες θιγόμενοι πιστωτές τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με κάθε πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει ελάσσονα εξοφλητική προτεραιότητα, όπου αυτό προκύπτει βάσει της κατάταξής τους στην πτωχευτική εκκαθάριση.

Καμία κατηγορία θιγόμενων μερών δεν μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, να λάβει αξία μεγαλύτερη της συνολικής απαίτησής της κατά του οφειλέτη και ειδικά για τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), απαιτείται επιπροσθέτως η συμφωνία να έχει προταθεί από τον οφειλέτη ή να έχει τη συναίνεση του οφειλέτη.

Δημοφιλή ερωτήματα

Θεσμός συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών

Με βάση τον θεσμό του συνυπολογισμού των προγενέστερων δωρεών/γονικών παροχών για τον υπολογισμό της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας και τον εντεύθεν υπολογισμό του φόρου κληρονομίας λαμβάνονται υπόψη τυχόν προγενέστερες δωρεές/γονικές παροχές του γονέα προς το τέκνο, εφόσον γι’ αυτές η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί από την 1.1.2004 και εξής.

Εάν, δηλαδή, η δωρεά εν ζωή είχε λάβει χώρα πριν από αυτή την ημερομηνία δεν συνυπολογίζεται για την εύρεση του συνολικού ποσού της κληρονομιαίας περιουσίας.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).