Υποχρεωτικά από λογιστή θα υπογράφονται όλες οι χρημοτοοικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π.

Στο πρόσφατο νομοσχέδιο των Ε.Λ.Π. που ψηφίστηκε χθες στη βουλή, υπάρχει μία σημαντική διάταξη που αφορά όλους τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς. Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

«4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας, που υπόκεινται στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών».

Η λέξη « κάθε » και η φράση « που υπόκεινται στον παρόντα νόμο » που προστέθηκαν στο τελικό κείμενο είναι πολύ σημαντικές, γιατί μέσω αυτών προκύπτει εναργώς ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις όλων των οντοτήτων που υπόκεινται στο νόμο των Ε.Λ.Π. θα υπογράφονται και από τον υπεύθυνο για τη σύνταξή τους λογιστή φοροτεχνικό. Εν ολίγοις, τα όρια του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 δεν υφίστανται μετά την καθιέρωση των Ε.Λ.Π. και συνεπώς θα είναι υποχρεωτική η υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων από τον υπεύθυνο λογιστή.

Επειδή είμαστε υπέρμαχοι της άποψης ότι πρέπει να αποδίδουμε πάντα τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και να αναδεικνύουμε οτιδήποτε αρνητικό αλλά συνάμα να εκθειάζουμε τις οποιεσδήποτε σημαντικές ενέργειες συναδέλφων που έχουν θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κλάδο, οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.

Οι σημαντικές αυτές προσθήκες προήλθαν μετά από εισήγηση του συναδέλφου κ. Γιώργου Χριστόπουλου που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (και ως Γ.Γ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) στα πλαίσια της συζήτησης στη συνεδρίαση της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων του νομοσχεδίου για τα Ε.Λ.Π. στη βουλή. Βέβαια, ο συνάδελφος κ. Γ. Χριστόπουλος την άποψή του αυτή περί των σχετικών προσθηκών στο νομοσχέδιο την είχε συζητήσει πριν την εισήγησή του και με τον έτερο συνάδελφο κ. Βασίλη Καμπάνη (Γ.Γ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και με τον πρόεδρο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Αβραάμ Πανίδη, οι οποίοι φυσικά τάχθηκαν αμέσως υπέρ της άποψης αυτής.

Τις ανωτέρω σημαντικές προσθήκες υιοθέτησε και ο ο υφ. Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης και πλέον η ανωτέρω διάταξη έτσι όπως διαμορφώθηκε αποτελεί πλέον νόμο του κράτους.

Θεωρούμε ότι η ανωτέρω εξέλιξη είναι πολύ σημαντική για τον κλάδο γιατί πλέον θα είναι υποχρεωτική η υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων από τον υπεύθυνο λογιστή.

Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, να ασκούμε κριτική όπου αυτό απαιτείται αλλά και να εκθειάζουμε ενέργειες που έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλους μας, είτε πρόκειται από πλευράς των συναδέλφων μας, είτε από την πλευρά του υπ. Οικ.

Πηγή: Tax Heaven

image_print
2016-10-14T14:19:19+00:00 Δημοσιεύθηκε: 24/11/2014|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ