Φόρος 10% και εισφορές ΙΚΑ στα Bonus των στελεχών

Του Γιώργου Δαλιάνη

Γιώργος ΔαλιάνηςΚατά τη διανομή των κερδών ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ στους μετόχους, παρακρατείται φόρος μερισμάτων 10% και για τα φυσικά πρόσωπα εξαντλείται οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση.

Με ποσοστό 10% φορολογούνται και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταβάλλονται με τη διανομή των κερδών.

Παράλληλα, με τη φορολογική διάσταση πρέπει να εξετάσουμε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που δημιουργούνται με την καταβολή των αμοιβών.

Τα bonus, σύμφωνα με την εγκύκλιο 38/1994 του ΙΚΑ, επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, γιατί τα διανεμόμενα ποσά θεωρούνται αποδοχές καταβαλλόμενες, που απορρέουν από την εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρεία. Την υποχρέωση υπολογισμού και απόδοσης των εισφορών έχει η καταβάλλουσα την αμοιβή εταιρεία. Οι καταβαλλόμενες εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ για τα διανεμόμενα αυτά ποσά, θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα ως δαπάνη κατά το χρόνο καταβολής τους. Ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης των εισφορών ορίζεται από την εγκύκλιο του ΙΚΑ 4/2002.

Από την άλλη μεριά, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει όμως, να εξετάσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει ένα μέλος της Διοίκησης στην εταιρεία, γιατί πιθανόν να υποκρύπτεται μισθωτή σχέση και οι καταβαλλόμενες αμοιβές να είναι bonus παραγωγικότητας.

Για παράδειγμα ιατρός χειρουργός που είναι παράλληλα και Διευθύνων Σύμβουλος σε ιατρική Ανώνυμη Εταιρία, εκτός από τη διοίκηση της εταιρείας καθημερινά παρέχει σε ασθενείς (πελάτες) της εταιρείας ιατρικές υπηρεσίες. Οι καταβαλλόμενες αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου, μπορούν να χαρακτηριστούν υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας και να αναζητηθούν ασφαλιστικές εισφορές σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους.

ARTION Φορολογικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Λογιστικό Γραφείο

image_print
2016-10-14T14:19:41+00:00 Δημοσιεύθηκε: 18/06/2014|Αρθρογραφία|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ