Φόρος Ακινήτων 2014

Από το πρώτο ευρώ θα εισπράττεται σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ο φόρος ακινήτων από το 2014, ενώ τον φόρο θα πληρώσουν ακόμη και οι άνεργοι που χρωστούν στο Δημόσιο αλλά και όλα τα ακίνητα φυσικών νομικών προσώπων.

Οι εισηγήσεις που δέχεται το οικονομικό επιτελείο, ακόμη και από κλιμάκια της τρόικας είναι ο φόρος να επιβληθεί σε όλους τους φορολογούμενους ανεξαιρέτως και να μην πληρώσουν ελάχιστοι, αφού θα μπουν τέτοια κριτήρια που ουσιαστικά δεν θα εξαιρεί σχεδόν κανέναν.

Τα κριτήρια για απαλλαγή των επιχειρήσεων από τον φόρο ακινήτων:

1. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

2. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος να μην υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

3. Ο συνολικός κύκλος εργασιών να έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Πάντως ο στόχος του οικονομικού επιτελείου παραμένει η είσπραξη από το 2014 και κάθε χρόνο 2,9 δισ. ευρώ από τα ακίνητα, με βεβαίωση φόρων ακινήτων ποσό 4,2 δισ. ευρώ.

Τα κριτήρια για απαλλαγή φυσικών προσώπων από τον φόρο ακινήτων:

1. Το νοικοκυριό να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

2. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του βεβαιωθέντος φόρου.

3. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος. Δηλαδή οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ δεν θα δικαιούται απαλλαγής.

4. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των οικοπέδων που ανήκουν στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τ.μ. προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τ.μ. προκειμένου για αγροτεμάχια.

5. Το σύνολο της αξίας των καταθέσεων και των χρεογράφων στην κατοχή των μελών του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του φόρου

image_print