Η παροχή Νομικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών κατά τον Φορολογικό Έλεγχο

Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και κυρίως οι σύγχρονες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο καθιστούν σήμερα επιτακτική την ανάγκη παροχής νομικών υπηρεσιών από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου, κατά παρέκκλιση της διαμορφωθείσας μέχρι σήμερα αντίληψης ότι η συμμετοχή νομικού απαιτείται στο στάδιο της δικαστικής αντιμετώπισης ενός φορολογικού καταλογισμού και μόνο.

Η νομοθετική εξουσία έχει εξοπλίσει τις ελεγκτικές Αρχές με αμφίβολης νομιμότητας δυνατότητες, κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου (προσαύξηση περιουσίας – πρωτογενείς καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα στο εξωτερικό κ.λ.π.), αποτέλεσμα των οποίων είναι ο ελεγχόμενος, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, να θεωρείται παραβάτης της κείμενης νομοθεσίας και υποκείμενο καταλογισμού όλως φανταστικής φορολογητέας ύλης.

Οι πλημμέλειες των ελέγχων έχουν αναδειχθεί με τα δημοσιευθέντα κατά το παρελθόν άρθρα μας στους πιο έγκυρους διαδικτυακούς ιστότοπους (www.capital.gr, www.taxheaven.grwww.efstathopoulos-law.gr) καθώς επίσης και στον ιστότοπο μας www.artion.gr.

Η πιο αποτελεσματική προστασία του φορολογούμενου έναντι της παρατηρούμενης ελεγκτικής αυθαιρεσίας συνίσταται στην πληρέστερη εκπροσώπησή του κατά τον φορολογικό έλεγχο τόσο από έμπειρο φοροτεχνικό όσο και από εξειδικευμένο νομικό.

Διά του άνω τρόπου και μόνο δύνανται να αποφευχθούν εσφαλμένοι χειρισμοί μίας φορολογικής υπόθεσης, που πολλές φορές αποδεικνύονται μη αναστρέψιμοι, άδικα και ανεπιεική αποτελέσματα για τον φορολογούμενο, ως επίσης και μη νόμιμοι φορολογικοί καταλογισμοί που άγουν σε οικονομική εξόντωσή του.

Το γραφείο μας παρεμβαίνει ουσιαστικά στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, από το στάδιο της ενάρξεως αυτού, έναντι οιασδήποτε ελεγκτικής – φορολογικής Αρχής (ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ.), προς το σκοπό της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και του τρόπου ελέγχου των υποθέσεων.

Με μία εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών (νομικών και φοροτεχνικών), χαρακτηριζόμενη από εμπειρία και βαθειά γνώση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, της πιο πρόσφατης νομολογίας των Δικαστηρίων και κυρίως της μεθοδολογίας του ελέγχου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε αποτελεσματικά υπηρεσίες εκπροσώπησης φυσικών και νομικών προσώπων από το χρόνο ενάρξεως του φορολογικού ελέγχου έως και το χρόνο δικαστικής αντιμετωπίσεως μίας φορολογικής διαφοράς.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν σε:

 • Ελέγχους εμβασμάτων στο ΣΔΟΕ και το ΚΕΦΟΜΕΠ
 • Ελέγχους προσαύξησης περιουσίας και αδικαιολόγητου πλουτισμού
 • Ελέγχους λήψης πλαστών και εικονικών τιμολογίων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6009062 ή στείλτε μας email στο [email protected]

image_print
2016-10-03T17:13:35+00:00 Δημοσιεύθηκε: 11/11/2015|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ