Φοροεκτιμήσεις 25/9/2018

Μεταφορά κεφαλαίων από Ελληνική εταιρεία σε υποκατάστημά της σε χώρα της Ε.Ε. και το αντίστροφο (από χώρα της Ε.Ε. στην Ελλάδα )
Χαρτοσήμανση των επιδικασθέντων τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων με 3,6%
Δεν εκπίπτει φορολογικά η ζημιά, η οποία προκύπτει από την πώληση εμπορευμάτων κάτω του κόστους

+03:0020184730Europe/Athens25: Σεπτέμβριος 25th, 2018|

Φορολογικός Έλεγχος Κυπριακών Εταιρειών για Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε εταιρείες που έχουν συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις που έχουν έδρα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (πχ Κύπρος ή Βουλγαρία).

+03:0020180630Europe/Athens20: Σεπτέμβριος 20th, 2018|

Εξωδικαστικός, ίσως ο αποτελεσματικότερος τρόπος ρύθμισης οφειλών

Του Γιώργου Δαλιάνη Η ΑΑΔΕ προβαίνει ανά περιόδους σε δημοσιεύσεις που αφορούν το σύνολο των εισπράξεων που πραγματοποιεί από οφειλόμενους φόρους. Οι δημοσιεύσεις αυτές τεκμηριώνουν ότι οι ρυθμισμένες οφειλές και οι κατασχέσεις λογαριασμών αποτελούν πλέον κεντρικό [...]

+03:0020185930Europe/Athens18: Σεπτέμβριος 18th, 2018|

Φοροεκτιμήσεις 18/9/2018

Συνεχίζονται οι σαρωτικοί και κυρίως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
Νέος φραγμός στην παράταση της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
Πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία

+03:0020185130Europe/Athens18: Σεπτέμβριος 18th, 2018|

Φοροεκτιμήσεις 11/9/2018

Μισθώσεις Airbnb (βραχυχρόνια μίσθωση)
Πρώτοι μήνες εφαρμογής του GDPR
Πορεία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση οφειλών
Χρόνος έκδοσης φορολογικού στοιχείου για τη διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης

+03:0020184130Europe/Athens11: Σεπτέμβριος 11th, 2018|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ