Μείωση κεφαλαίου Α.Ε. για κάλυψη τεκμηρίων με βάση και τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι η κατεξοχήν εταιρική μορφή η οποία χρησιμοποιείται ως επιχειρηματικό όχημα όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν με σημαντικά κεφάλαια επένδυσης. Το Ελληνικό Κράτος έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά τροποποιήσεων της εταιρικής νομοθεσίας προκειμένου οι εταιρικές μορφές να είναι πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επενδυτών περιορίζοντας σε αρκετά σημεία τα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια (ν.4548/2018 που τίθεται κατά το μάλλον σε ισχύ από 1/1/2019 με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις, π.χ. κοινός μειωμένος συντελεστής χαρτοσήμου για ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ από 31.05.2018).

+03:0020184631Europe/Athens12: Ιούλιος 12th, 2018|

Φοροαπόψεις- 05/07/2018

· Υπαγωγή οφειλών 2017 στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και «αδρανοποίηση» κατασχέσεων ως συνέπεια της υπογραφόμενης αναδιάρθρωσης
· Αύξηση καταγγελιών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
· Ασφαλιστικές εισφορές μέλους Δ.Σ. Α.Ε. με παράλληλη ιδιότητα μετόχου (>3%)

+03:0020184931Europe/Athens05: Ιούλιος 5th, 2018|

Σεμινάριο – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων & Ρύθμιση Οφειλών για χρέη σε Ταμεία και Εφορία σε έως 120 δόσεις.

Η Artion A.E. διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με σκοπό την “Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4469/2017, των εγκυκλίων για τη ρύθμιση έως 120 δόσεων και κατανόηση της διαδικασίας μετά από τις τελευταίες σημαντικές τροποποιήσεις.

+03:0020182831Europe/Athens03: Ιούλιος 3rd, 2018|

Νέα δεδομένα στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Από τον Αύγουστο του 2017 άρχισε να λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, τον οποίο εισήγαγε ο ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Μολονότι καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) επιχείρησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του

+03:0020182830Europe/Athens28: Ιούνιος 28th, 2018|

Οι Οφειλές του 2017 στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Σχετικά με τις εξελίξεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, πληροφορίες μας αναφέρουν τα εξής: Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στο Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός) δυνάμει του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105) επήλθε η δυνατότητα συμπερίληψης των βεβαιωμένων οφειλών [...]

+03:0020180830Europe/Athens22: Ιούνιος 22nd, 2018|

Φοροαπόψεις- 21/06/2018

· Σημαντικές αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρείες
· Κέντρο ζωτικών συμφερόντων και φορολογική κατοικία
· Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης γίνονται ξανά ελκυστικές;

+03:0020185130Europe/Athens21: Ιούνιος 21st, 2018|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ