Ο όμιλος εταιρειών ΑΡΤΙΟΝ δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

 Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής

δείτε περισσότερα για τις Λογιστικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

δείτε περισσότερα για τις Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης
  • Οργάνωση και υποστήριξη για την σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
  • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη

δείτε περισσότερα για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες