Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε

Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑθήνα, 16/9/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑρ.Πρωτ.: Φ.80000/οικ.21466/1211
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: B΄

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α΄, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ελευθέρων Επαγγελματιών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού και αυτή δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού.

Η εν λόγω ρύθμιση έχει ισχύ από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου μήνα, δηλαδή από 1/8/2010, ενώ κάθε αντίθετη διάταξη, όπως αυτή της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2335/1995, καταργείται.

Επισημαίνουμε ότι παρόλο που από τη διάταξη προβλέπεται εξαίρεση από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μόνο όσον ασφαλισμένων του κλάδου ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. ασκούν δραστηριότητα που είναι συναφής με το επάγγελμα του μηχανικού, από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. θα εξαιρούνται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, οι υγειονομικοί και νομικοί που η δραστηριότητα για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Οργανισμό είναι συναφής με την επαγγελματική τους ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. Για το ζήτημα θα υπάρξει και σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Όσον αφορά στο ζήτημα που έχει προκύψει με τους μέχρι 31/12/1992 υγειονομικούς που έχουν υπαχθεί στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, και οι οποίοι από την ισχύ της νέας ρύθμισης θα διαγραφούν υποχρεωτικά από τον Κλάδο, θα αντιμετωπιστεί νομοθετικά ως προς το ύψος της παροχής που θα λάβουν από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για το χρόνο ασφάλισης που έχουν διανύσει σε αυτόν, μετά από σχετική αναλογιστική μελέτη.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

image_print