Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε

Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑθήνα, 16/9/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑρ.Πρωτ.: Φ.80000/οικ.21466/1211
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: B΄

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α΄, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ελευθέρων Επαγγελματιών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού και αυτή δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού.

Η εν λόγω ρύθμιση έχει ισχύ από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου μήνα, δηλαδή από 1/8/2010, ενώ κάθε αντίθετη διάταξη, όπως αυτή της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2335/1995, καταργείται.

Επισημαίνουμε ότι παρόλο που από τη διάταξη προβλέπεται εξαίρεση από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μόνο όσον ασφαλισμένων του κλάδου ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. ασκούν δραστηριότητα που είναι συναφής με το επάγγελμα του μηχανικού, από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. θα εξαιρούνται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, οι υγειονομικοί και νομικοί που η δραστηριότητα για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Οργανισμό είναι συναφής με την επαγγελματική τους ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. Για το ζήτημα θα υπάρξει και σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Όσον αφορά στο ζήτημα που έχει προκύψει με τους μέχρι 31/12/1992 υγειονομικούς που έχουν υπαχθεί στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, και οι οποίοι από την ισχύ της νέας ρύθμισης θα διαγραφούν υποχρεωτικά από τον Κλάδο, θα αντιμετωπιστεί νομοθετικά ως προς το ύψος της παροχής που θα λάβουν από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για το χρόνο ασφάλισης που έχουν διανύσει σε αυτόν, μετά από σχετική αναλογιστική μελέτη.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

image_print
2016-10-14T14:20:16+00:00 Δημοσιεύθηκε: 12/08/2008|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ