Εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό

Του Γιώργου Δαλιάνη

Μετά την επιβολή του capital control στις τραπεζικές συναλλαγές, οι επιχειρήσεις υπέστησαν καίριο  πλήγμα και τώρα προσπαθούν να βρουν λύσεις  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που ανέκυψαν , από την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό. Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πλήγμα των εισαγωγικών αλλά και των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Είναι προφανές ότι το capital control  θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως και στην Κύπρο), οι επιχειρήσεις οφείλουν για την επιβίωσή τους να αντιδράσουν και να βρουν άμεσα λύσεις.

Πιστεύουμε ότι ένας τρόπος άμεσης αντίδρασης είναι το άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Η κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι ελεύθερη και δεν τίθεται κανένας νομικός περιορισμός για το τύπο και για το ύψος των καταθέσεων. Επίσης, δεν υπάρχει φορολογικό πρόβλημα εφόσον οι συναλλαγές είναι νόμιμες και τα κεφάλαια, που θα διακινηθούν νομίμως φορολογηθέντα ή νομίμως απαλλασσόμενα.

Σήμερα, που είναι ανέφικτο (λόγω της επιβολής του capital control)  να σταλούν χρήματα στο εξωτερικό, το άνοιγμα λογαριασμού θα βοηθήσει τα μέγιστα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Οι εισπράξεις από τους πελάτες του εξωτερικού, μπορούν να κατατεθούν απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού και από εκεί να γίνουν όλες οι πληρωμές, τόσο στο εξωτερικό (προμηθευτές), όσο και στο εσωτερικό (ακόμη και μισθοδοσία προσωπικού).

Για να ανοιχθεί εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό υπάρχουν φυσικά προϋποθέσεις, ανάλογα με τη νομοθεσία του κράτους, που θα ανοιχθεί ο λογαριασμός, το είδος  και  τέλος την τράπεζα που θα επιλεγεί. Οι διαδικασίες μπορούν να γίνουν και απομακρυσμένα, με ανταλλαγή εγγράφων ή με τη μεσολάβηση νομίμως εξουσιοδοτημένων ατόμων.

image_print
2015-07-14T10:42:24+00:00 Δημοσιεύθηκε: 13/07/2015|Αρθρογραφία|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ