Τάση μείωσης για το spread του 10ετούς Ελληνικού Ομολόγου

Οριστικοποιείται η τάση μείωσης κάτω από τις 1.000 μονάδες του spread των 10ετών Ελληνικών ομολόγων.

Τάση μείωσης για το spread του 10ετούς Ελληνικού Ομολόγου

Μία πρώιμη ένδειξη υπήρξε στις 19 Δεκεμβρίου όταν και για πρώτη φορά έπεσε προσωρινά κάτω από τις 1000 μονάδες για να επανέλθει στο κλείσιμο της ημέρας στις 1025 μονάδες. Φαινόμενο που από κάποιους αναλυτές είχε χαρακτηριστεί ως ένα μεμονωμένο συμβάν.

Η πραγματικότητα είναι ότι παρόλο που είναι πρόωρο να επικαλεστεί κανείς σταθεροποίηση της οικονομίας σε ένα τόσο ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η μείωση των spreads των ελληνικών ομολόγων κάθε άλλο παρά μεμονωμένο συμβάν δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Είχαν προηγηθεί συγκεκριμένα γεγονότα όπως:

• Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά 6 κατηγορίες από τον οίκο Standard&Poor’s.

• Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα δεχτεί ξανά ως ενέχυρο τα ελληνικά ομόλογα παρέχοντας την απαιτούμενη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες.

• Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος επαναγοράς των ομολόγων.

• Το χαμηλότερο επίπεδο των δανειακών αναγκών τόσο της Ελλάδας (23% του ΑΕΠ της) όσο και της Ευρωζώνης συνολικά για το 2013, που επισημαίνεται και σε έκθεση της FITCH βελτιώνοντας το κλίμα συνολικά για τη ζώνη του ευρώ.

image_print