Σύσταση Ι.Κ.Ε

Ι.Κ.Ε

Η Artion A.E. έχει ήδη υλοποιήσει τη σύσταση δεκάδων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και παράλληλα έχει αναλάβει την λογιστική και φοροτεχνική τους παρακολούθηση.

Στις εταιρείες με μορφή Ι.Κ.Ε επιβάλλονται υποχρεώσεις αυξημένης εταιρικής διαφάνειας για την προστασία, τόσο των συναλλασσομένων με την εταιρία, ιδίως των δανειστών της, όσο και των εταίρων (άρθρο 47). Για πρώτη φορά σε νομοθετικό κείμενο επιβάλλεται η υποχρέωση στην Ι.Κ.Ε. να διατηρεί ιστοσελίδα.

Η Artion A.E. αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία σύστασης εταιρίας I.K.E. με τη συγκέντρωση και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, σε συνεργασία με τη Relay A.E. υλοποιεί την κατασκευή ιστοσελίδων σε εταιρίες Ι.Κ.Ε. Οι εργασίες κατασκευής ιστοσελίδας και η διαχείριση περιεχομένου γίνονται με βάση τα οριζόμενα από το νόμο.

Εάν ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε μία Ι.Κ.Ε. επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.+30 210 6009062 (κα Ρ. Ζαχαροπούλου)

image_print
2016-10-14T14:19:41+00:00 Δημοσιεύθηκε: 11/04/2014|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ