Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Στην ARTION εργαζόμαστε και λειτουργούμε και ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, παρέχοντας σε επιχειρήσεις ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες management consulting. Προσφέρουμε εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώση σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλοντας για λογαριασμό των πελατών μας στην επίλυση των προβλημάτων τους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Budgeting
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
 • Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
 • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων
image_print