Νέα συνεργασία της Artion A.E. με την Buy Way Α.Ε.

Η λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία Artion A.E. προχώρησε σε νέα συνεργασία με την εταιρεία BUY WAY AE. Η συνεργασία, αφορά στην παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου, για την εταιρεία.

Η BUY WAY είναι μία δυναμική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικών ειδών και ειδών οικιακού εξοπλισμού.

Η Artion A.E. με περισσότερες από 700 εταιρίες στο πελατολόγιο της, έχει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας είναι ότι συνδυάζει, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κόστος ανταγωνιστικό.

image_print