Οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο σε 100 δόσεις

Η πρόσφατη ρύθμιση για τις 100 δόσεις που αφορά χρέη προς το Δημόσιο, θέτει όρο να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρωθούν πριν από την αίτηση ένταξης στη ρύθμιση οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

Η δόση του ΕΝΦΙΑ για τον μήνα Οκτώβριο. Αν δεν έχετε πληρώσει, θα πρέπει να το κάνετε άμεσα καθώς η δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Με το που θα διαπιστώσει το γεγονός το ηλεκτρονικό σύστημα, δεν θα σας εγκρίνει την αίτηση ένταξης στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις.

Τον Οκτώβριο έληξε και η προθεσμία για την πληρωμή του ΦΠΑ τρίτου τριμήνου. Προς το παρόν, έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη η πρώτη από τις δύο δόσεις με τις οποίες έχετε δυνατότητα να πληρώσετε. Και αυτή η οφειλή πρέπει να τακτοποιηθεί. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στο τέλος Οκτωβρίου κατέστη ληξιπρόθεσμη η δήλωση ΦΠΑ του μηνός Σεπτεμβρίου.

Αν υποβάλλετε την αίτηση ένταξης στη ρύθμιση άμεσα να ξέρετε ότι θα έχετε χρονικό περιθώριο μόλις τριών ημερών για να καταβάλλετε την 1η δόση της ρύθμισης.  Αν δεν πληρώσετε στο τριήμερο, η ρύθμιση δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Το επόμενο ραντεβού, θα είναι για τις 31 Δεκεμβρίου καθώς ο νόμος της ρύθμισης ορίζει ότι 100 δόσεις δόση θα πρέπει να πληρώνονται στο τέλος κάθε μήνα.

Βάσει του νόμου της ρύθμισης, κατά το πρώτο εξάμηνο δεν πρέπει να καθυστερήσετε ούτε για μια ημέρα τις υποχρεώσεις. Κι αυτό διότι κατά το πρώτο εξάμηνο, δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει. Όποιος δεν πληρώσει εγκαίρως είτε τη δόση, είτε τα τρέχοντα, βγαίνει εκτός χωρίς δικαίωμα επανένταξης.

Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις εξής πληρωμές:

  • Την πληρωμή της 3ης δόσης του ΕΝΦΙΑ μέχρι τις 28 Νοεμβρίου
  • Την πληρωμή της 2ης δόσης του ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο του 2014
  • Την πληρωμή της τελευταίας δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που πρέπει να καταβληθεί επίσης την τελευταία εργάσιμη του Νοεμβρίου.
  • Την πληρωμή της 4ης δόσης του ΕΝΦΙΑ έως το τέλος Δεκεμβρίου
  • Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος Δεκεμβρίου
image_print