Νόμος 3986/1.7.2011

Αρθρο 29. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα.


Επιβάλλεται εισφορά για τις χρήσεις 2010 εώς και 2014 για εισοδήματα πάνω απο 12.000 πραγματικά ή τεκμαρτά ως ακολούθως:

 • απο 12.001 έως 20.000 συντελεστής –> 1%
 • απο 20.001 έως 50.000 συντελεστής –> 2%
 • απο 50.001 έως 100.000 συντελεστής –> 3%
 • απο 100.001 και πάνω συντελεστής –> 4%

Σημειώνεται ότι η έκτακτη εισφορά εφαρμόζεται στο σύνολο του εισοδήματος και με τον ίδιο συντελεστή για όλο το πόσο. Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ ετησίως θα πληρώσει έκτακτη εισφορά 500 ευρώ (25.000 Χ 2% = 500 ευρώ).

Επίσης, διευκρινίστηκε ότι προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για όσους βρίσκονται στα όρια κάθε κλίμακας, οι οποίοι και θα φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή, εφόσον το καθαρό τους εισόδημα μετά την αφαίρεση της εισφοράς είναι χαμηλότερο από το όριο της κλίμακας.

Η εισφορά καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο 300 ευρώ.

Σε εφάπαξ καταβολή υπάρχει έκπτωση 5%

Άρθρο 30: ´Εκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες

Επιβάλλεται εισφορά :

1. Για ΙΧΕ απο 1.929 κυβικά εκατοστά

*Απαλλαγή για αυτοκίνητα που η πρώτη κυκλοφορία στην Ελλαδα ειναι πάνω απο 10 χρόνια. / Επίσης απαλλάσσονται τα αναπηρικά

2. Τα σκάφη αναψυχής πάνω απο 6 μέτρα

*Δε λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή πληρώματος.

3. Αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα
4. Πισίνες

Ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου ανέρχεται στο 5% και καταβάλλεται εφάπαξ.

Άρθρο 31: Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Για επιτηδευματίες και ελεύθερους Επαγγελματίες που τηρούν βιβλία β και γ κατηγορίας (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες ατικού δικαίου) επιβάλλεται τέλος ανάλογα με το τόπο που εχουν έδρα ως εξής.

1. Για τουριστικούς τόπους και σε πόλεις μέχρι 200.000 κατοίκους τέλος 400 ευρώ ετησίως ειδικά για το 2011 το τέλος περιορίζεται στα 300 ευρώ

2. Για πόλεις πάνω απο 200.000 κατοίκους (οι Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης λογίζονται ως πόλη) τέλος 500 ευρώ ετησίως και ειδικά για το 2011 περιορίζεται στα 300 ευρώ.

Για κάθε υποκατάστημα επιβάλλεται τέλος 300 ευρώ

Σε περίπτωση διακοπής το τέλος περιορίζεται στους μήνες λειτουργίας. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

Εξαιρούνται απο το τέλος:

Α. Όσοι δραστηριοποιούνται σε μη τουριστικούς τόπους κάτω των 500 κατοίκων και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Β. Ατομικές επιχειρήσεις για τα (5) πρώτα έτη απο την πρώτη έναρξη δραστηριότητας καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος συνταξιοδότησης του. Ως έτος συν/σης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Οι διατάξεις ισχύουν για όσους ασκούσαν επιτήδευμα-επάγγελμα τη χρήση 2010.

 

***Δείτε την σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο.

image_print
2015-02-19T16:55:16+00:00 Δημοσιεύθηκε: 12/08/2008|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ