Μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό – Έλεγχοι από το Υπουργείο Οικονομικών

Προσαύξηση Περιουσίας

Προσαύξηση Περιουσίας Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί χιλιάδες άτομα, που έχουν μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό από 1/1/2009 – 31/12/2011 και δεν μπορούν να τα καλύψουν με φορολογηθέντα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2004 και επομένων, να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις. Η διαφορά των εισοδημάτων, που θα προκύψει, θεωρείται προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή πηγή ή αιτία (παρ.3 του άρθρου 48 Ν.2238/1994).

Αυτό σημαίνει ότι τίθεται σε εφαρμογή διάταξη-βόμβα του άρθρ.13 του Ν.3888/2010, με την οποία δίδεται η δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να θεωρούν εισόδημα και να φορολογούν με συντελεστή μέχρι 45% τραπεζικές καταθέσεις (προς το παρόν Ελλήνων στο εξωτερικό).

Στο έγγραφο-πρόσκληση, το Υπουργείο Οικονομικών κάνει σύγκριση κεφαλαίων και εισοδημάτων από 1/1/2003 μέχρι και 31/12/2011. Ο φορολογούμενος όμως, μπορεί να είχε εισοδήματα πριν από την 1/1/2003 τα οποία και μπορεί να επικαλεστεί.

Όπως έχει γίνει δεκτό, με το ΥΠ.αριθμ.1015578/264/Α00012/14-2-2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός με τις ισχύουσες διατάξεις για την κάλυψη των τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς, για την κάλυψη της διαφοράς μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσονδήποτε προηγουμένων ετών, εφόσον βέβαια είναι δυνατό να διασταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρούνται στη ΔΟΥ οι σχετικοί ισχυρισμοί του φορολογουμένου.

Οι φορολογούμενοι για δημιουργία κεφαλαίου μπορούν να επικαλεσθούν και χρηματικά ποσά, που δε θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρημάτων από το εξωτερικό, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, και από όποιο άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί π.χ. άτυπος δανεισμός από εταιρείες.

Επειδή η δημιουργία καταθέσεων δεν ήταν ποτέ τεκμήριο οι φορολογούμενοι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη συνδυαστικά και με την μαχητότητα των τεκμηρίων διαβίωσης. Η πρόσκληση, κατά την άποψή μας είναι ασαφής και δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το Υπουργείο, και οι φορολογούμενοι δεν θα προσέλθουν να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις.

Σύμφωνα, με το επιχειρησιακό σχέδιο αλλά και από δημοσιεύματα, προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει τεκμηρίωση και για τις καταθέσεις σε Ελληνικές τράπεζες. Αν οι εισπρακτικές αρχές για διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου προβούν σε δέσμευση καταθέσεων, το μέτρο θα αποβεί καταστροφικό, γιατί νέος κύκλος φυγής κεφαλαίων θα ανοίξει και θα συνεχιστεί η ασφυξία στις τράπεζες.

image_print
2016-10-14T14:20:15+00:00 Δημοσιεύθηκε: 18/12/2012|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ