Μέτρα είσπραξης οφειλών από το δημόσιο

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια επίθεση σ’ όλα τα μέτωπα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για είσπραξη οφειλών στρεφόμενοι κατά δικαίων και αδίκων καταστρατηγώντας κάθε έννοια περί δικαίου.

Ψηφίζοντας νόμους πέρα ως πέρα αντισυνταγματικούς προεισπράττουν άληκτες οφειλές πολιτών και εταιρειών και συγκεκριμένα:

Με τη παρ. 2 του άρθρου 15 Ν. 3888/2010 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1136/7.10.2010 αποφάσισε για «Συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων» που σημαίνει με απλά λόγια·

Όταν το Δημόσιο οφείλει για οποιοδήποτε λόγο σε φυσικά πρόσωπα ή εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες μπορεί από μόνο του, και με συνοπτικές διαδικασίες να συμψηφίσει οφειλές ληξιπρόθεσμες ή μη.

Αν μια επιχείρηση έχει επιστροφή φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. και οφείλει άληκτες δόσεις π.χ. από περαίωση του Ν.3888/10 το Δημόσιο θα παρακρατήσει όλο το ποσό των άληκτων οφειλών.

Προμηθευτής δημοσίου που έχει να εισπράξει κάποιο ποσό, θα συμψηφίσει όλες τις οφειλές που έχει στο Δημόσιο. Παρατηρήθηκε σε Δ.Ο.Υ. της Αττικής, εταιρεία είχε να εισπράξει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χρηματικό ποσό, και αυτή παρακράτησε ολόκληρο το ποσό συμψηφίζοντας ενήμερες οφειλές από την περαίωση και για φόρο εισοδήματος της δήλωσης που κατέθεσε πριν λίγες ημέρες. Αποτέλεσμα το προσωπικό της εταιρείας να μείνει απλήρωτο και να κινδυνεύει η εταιρεία να σφραγισθεί με απρόβλεπτες συνέπειες για την βιωσιμότητα της.

Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών για την είσπραξη οφειλών, εφαρμόζει το άρθρο 24 του Ν.2915 (ΦΕΚ 109/29.5.2001). Πληροφορείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (δεν ισχύει κανένα απόρρητο) ατομικούς ή εταιρικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα και δεσμεύει το υπόλοιπο μέχρι το ύψος των οφειλών. Πολλοί λογαριασμοί είναι κοινοί και τα χρήματα σε πολλές περιπτώσεις ανήκουν σε συνδικαιούχους που δεν οφείλουν στο δημόσιο.

Μαθαίνουμε καθημερινά κωμικοτραγικά επεισόδια που διαδραματίζονται στις διευθύνσεις των Δ.Ο.Υ. Δεν υπερβάλουμε ότι έχουν δεσμευτεί ποσά ύψους 1500,00 ευρώ σε λογαριασμούς ακόμη και μικροσυνταξιούχων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα ούτε για τα απαραίτητα. Οι Νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν διενεργήσει κατασχέσεις απαιτήσεων σε χείρας τρίτων. (Π.χ. εξόφληση τιμολογίων ενοικιάσεων κλπ). Δυστυχώς περιμένοντας την αναδιοργάνωση των ελεγκτικών υπηρεσιών πάνω από ένα έτος, η φοροδιαφυγή με όλες τις μορφές είναι σε έξαρση. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν κάνουν χρήση των διατάξεων του Ν. 2523/1997 όσο θα έπρεπε γιατί απλά δεν γίνονται έλεγχοι ουσίας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια από Φ.Π.Α και λοιπούς φόρους να μην έχουν καταλογισθεί.

Η μη έκδοση αποδείξεων, η έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων σε συνάρτηση με την ύφεση δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην είσπραξη εσόδων με αποτέλεσμα το κράτος να στρέφεται κατά των συνετών φορολογούμενων, αλλά αυτό μέχρι πότε;

image_print
2015-02-19T16:55:14+00:00 Δημοσιεύθηκε: 12/08/2008|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ