Λογιστικά Γραφεία

ARTION Α.Ε. είναι από τα μεγαλύτερα λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα. Η λειτουργία της ξεκίνησε το 1995 και δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικώνλογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αποστολή της ARTIONείναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Περισσότερα από 100 στελέχη αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό της ARTION. Με προσήλωση στο όραμα και τις εταιρικές αξίες που διέπουν τη 17ετή επιτυχημένη πορεία μας, κάθε εργαζόμενος συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.

image_print