Η ιστορία της λογιστικής στην Ελλάδα

‘Αρθρo: Η Ιστορία της λογιστικής στην Ελλάδα

«Ο βίος ανθρώποις λογισμού κ’ αριθμού δείται πάνυ. Ζώμεν (δε) αριθμώ και λογισμώ. Ταύτα γαρ σώζει βροτούς». Επίχαρμος ( 5ος π.Χ αιών ).

Του Κωνσταντίνου Ιωαν. Νιφορόπουλου
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ.
2. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΦΕΥΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.
2.1 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
2.2 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2.3 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
3. Η ΕΦΕΥΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.
4. ΤΑ ΠΡΩΤΑ «ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ» ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ.
5. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.
5.1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5.2 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
5.3 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
5.4 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – Ο ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΣ.
6. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950 – 1975.
6.1 Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
6.2 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
6.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
6.4 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
6.5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6.6 Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
7. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975 – 1999.
7.1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΓΛΣ)»
7.2 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7.3 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΣΥΛ) 
7.4 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
7.5 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
7.6 ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
7.7 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
7.8 Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
8. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

(Το άρθρο αυτό, δημοσιεύτηκε πρώτη φορά, υπό τον τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», σε συνέχειες (τεύχη 8 (ΙΟΥΛ.- ΣΕΜ. 2012) & 9 (ΟΚΤ-ΔΕΚ. 2012)), στο τριμηνιαίο περιοδικό Οικονομικού Λογισμού «Accountancy Greece ( Ag ) » ( ιστοσελίδα : www.accountancygreece.gr ), το οποίο εκδίδεται από το « ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ( Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ )».

Στην παρούσα δημοσίευση έχουν γίνει, σε σχέση με την αρχική, ορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις, μετά από χρήσιμες υποδείξεις φίλων και από υλικό που προέκυψε από την μετέπειτα της πρώτης δημοσίευσης έρευνα μου, σε βιβλιοθήκες και παλαιοβιβλιοπωλεία.)

Δείτε περισσότερα εδώ

image_print