Η εξόφληση των προμηθευτών περνά από το γκισέ των τραπεζών

Του Γιώργου Δαλιάνη,
με τη συνεργασία της Νάνσυ Καλλιανιώτη, partner στην ARTION Α.Ε.

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172 άρθρο 23 περίπτωση β που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 προβλέπει ότι δεν εκπίπτει «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500€, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».

Συνεπώς από την 01/01/2014 και μετά, κάθε δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, άνω των 500€, εκπίπτει φορολογικά κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον η ολική ή τμηματική εξόφλησή του γίνει μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής δηλαδή κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, εξόφληση με τραπεζική επιταγή ή συναλλαγματική.

Παραμένει όμως σε ισχύ η διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ. που προβλέπει:

«Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου, που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.

Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης, μερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία αξίας τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, για λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μετά την αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας.

Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες άνω των 1.500,00€ , εξοφλούνται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δηλαδή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με επιταγή ή κάρτα του ιδιώτη.
Για μια ακόμη φορά αλληλοσυγκροούμενες διατάξεις.

Πρέπει το Υπουργείο να πάρει άμεσα θέση. Δεν μπορεί η ίδια παράβαση να επισύρει δύο διαφορετικές ποινές.

– Αμοιβαίες ανταπαιτήσεις :
Για την εφαρμογή των άνω διατάξεων για τους αντισυμβαλλόμενους, που είναι ταυτόχρονα πελάτης και προμηθευτής (δηλαδή και οι δύο είναι λήπτες φορολογικών στοιχείων) από 01/01/2013 επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κανονικά έως σήμερα.

– Συνεπώς από 01/01/2014 και μετά:
Κάθε δαπάνη με ποσό συναλλαγής άνω των 500 € αν δεν εξοφληθεί με χρήση τραπεζικού μέσου δεν αναγνωρίζεται και αναμορφώνεται φορολογικά. Η ευθύνη εφαρμογής της διάταξης και της αναμόρφωσης περνά στους λογιστές.
Κάθε δαπάνη με ποσό συναλλαγής άνω των 3.000€ αν δεν εξοφληθεί με χρήση τραπεζικού μέσου, εκτός από την φορολογική αναμόρφωση επισύρει και ένα αυτοτελές πρόστιμο ανάλογο με την κατηγορία των βιβλίων .
Κάθε φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται σε ιδιώτη άνω των 1.500€, αν δεν εξοφληθεί μέσω τραπεζικού μέσου επισύρει ένα αυτοτελές πρόστιμο ανάλογο με την κατηγορία των βιβλίων .

ARTION Φορολογικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Λογιστικό Γραφείο

image_print
2016-10-14T14:19:41+00:00 Δημοσιεύθηκε: 19/03/2014|Αρθρογραφία|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ