Εντείνονται οι φορολογικοί έλεγχοι – έρχονται οι Υπέρ-Ελεγκτές

Υπέρ Ελεγκτές

Οι νέοι «Υπέρ –Ελεγκτές» έχουν ως αρμοδιότητα τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι 192 εφοριακοί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, οι νέοι ελεγκτές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θα μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων.

Αντίστοιχες αρμοδιότητες διατηρούνται ωστόσο και στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτό ασκεί. Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το ΣΔΟΕ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται με πληροφοριακό δελτίο στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΣΔΟΕ προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην ΓΓΔΕ, για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

image_print