Οι φορολογικοί παράδεισοι (off-shore, Κύπρος, Βουλγαρία) σε ασφυκτικό κλοιό

Μετά τη δέσμευση του συνόλου σχεδόν των φορολογικών παραδείσων να συνεργαστούν με διοικήσεις των μεγάλων ανεπτυγμένων χωρών, η κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά συνοψίζεται στην εξής φράση: «Όποιος θέλει να φοροδιαφύγει δεν θα βρίσκει μέρος να κρυφτεί»

Δημοσιεύθηκε: 15/11/2018|Αρθρογραφία|

Φορολογικοί έλεγχοι για συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες επιλέγουν την ίδρυση εταιρειών σε κράτη με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (όπως π.χ. Κύπρος και Βουλγαρία). Τα αίτια αυτής της «επιχειρηματικής μετανάστευσης» είναι γνωστά. Φορολογικές κλίμακες που αγγίζουν μη βιώσιμα ύψη και ασφαλιστικές εισφορές που τείνουν να λάβουν φοροεισπρακτικό χαρακτήρα αποτελούν αντικίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Δημοσιεύθηκε: 14/11/2018|Αρθρογραφία|

Φοροαπόψεις- 8/11/2018

· Ασφάλεια δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεις: Η περίπτωση γνωστής εταιρείας τροφίμων
· Φορολογική αντιμετώπιση αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιόκτητων ακινήτων – Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
· Εκπιπτόμενες Δαπάνες: Δαπάνες συνεδρίων που αφορούν προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ εκπίπτουν εφόσον το συνέδριο έχει την έγκριση του ΕΟΦ

Δημοσιεύθηκε: 08/11/2018|Φοροαπόψεις|

Παραγραφή Φορολογικών Υποθέσεων μέχρι 31/12/2012 – Άνοιγμα Λογαριασμών

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των φορολογικών υποθέσεων που αφορούν το έτος 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012), διότι παραγράφονται στο τέλους του έτους (31/12/2018). Στη πράξη όμως, παραγράφονται την δεκάτη Δεκεμβρίου (10/12/2018), τελευταία ημέρα κοινοποίησης του προσωρινού φύλλου ελέγχου, διότι εκ του νόμου δίδεται περιθώριο είκοσι ημερών (20 ημέρες) στον κάθε φορολογούμενο, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και να τεκμηριώσει τα πιθανά σφάλματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία του ελέγχου.

Δημοσιεύθηκε: 01/11/2018|Αρθρογραφία|

Σεμινάριο: Ίδρυση Εταιρειών σε Χώρες με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς (Offshore ) – Κύπρος & Βουλγαρία – Φορολογικός Έλεγχος

Η Artion A.E. διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με σκοπό την “Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4469/2017, των εγκυκλίων για τη ρύθμιση έως 120 δόσεων και κατανόηση της διαδικασίας μετά από τις τελευταίες σημαντικές τροποποιήσεις.

Δημοσιεύθηκε: 31/10/2018|Σεμινάρια|

Φοροεκτιμήσεις 23/10/2018

ΣτΕ 544/2018 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και ΚΒΣ
Υπερεργασία / Υπερωρίες
Επαγγελματικός λογαριασμός για όλες τις επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε: 23/10/2018|Φοροεκτιμήσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ