Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών

Άρθρο 70Α του Ν.2238

Με το άρθρο 36 του Ν.3943/2011 θεσμοθετήθηκε η επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και προστέθηκε στο Ν.2238/94 το άρθρο 70Α.

Στην επιτροπή εξετάζονται υποχρεωτικά όλες οι υποθέσεις που αφορούν, φορολογικά αντικείμενα, με ποσά κύριων φόρων (όχι προσαυξήσεων) άνω των 300.000€.

Προαιρετικά ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει και για ποσά κυρίων φόρων πάνω από 50.000€. Η επιτροπή αυτή καθυστέρησε πολύ να λειτουργήσει, και με τη λειτουργία της βρέθηκε να εξετάζει εκαντοντάδες υποθέσεις, που είχαν συσσωρευτεί απο τη ψήφιση του Νόμου.

Συνεδριάζει περίπου τέσσερις φορές  το μήνα και εξετάζει – στη καλύτερη των περιπτώσεων – πέντε με έξι υποθέσεις κάθε φορά. Οι προς συζήτηση συσσωρευμένες υποθέσεις ξεπερνούν τις χίλιες πεντακόσιες, όπως αναφέρουν πρόσφατα δημοσιεύματα.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτός των τακτικών και προσωρινών ελέγχων, το τελευταίο καιρό, διενεργεί ελέγχους σε κατασκευαστές ακινήτων, επεξεργάζεται λίστες με καταθέσεις και εμβάσματα στο εξωτερικό και υποθέσεις για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Από τις παραπάνω υποθέσεις εκτιμούν, ότι θα προκύψουν φόροι πλέον του ενός δις ευρώ.

Οι φορολογούμενοι έστω και για καθυστέρηση θα καταφύγουν στην επιτροπή με αποτέλεσμα οι φόροι θα βεβαιωθούν μετά απο δύο χρόνια. Πρέπει να τονισθεί ακόμη, το γεγονός ότι η απόφαση της επιτροπής θα είναι και η αφετηρία για προσφυγές στα Δικαστήρια, για όσους πιθανόν να προσφύγουν σε αυτά.

Για την άμεση απόδοση δικαιοσύνης, την είσπραξη των καταλογισθέντων φόρων, τελών, προστίμων και των τυχόν προσαυξήσεων που θα προκύψουν, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν περισσότερες επιτροπές.

Σχετικοί νόμοι και διατάξεις.

1.- Άρθρο 36 ν.3943/2011

2.- Άρθρο 70Α ν 2238/94

3.- ΠΟΛ. 1140/5-6-2012

4.- ΠΟΛ 1152/15-6-2012

5.- ΠΟΛ. 1007/10-1-2013

image_print